Gwaith Cartref 27.9.18

Fel rhan o’n thema ‘Drychwch Tir, mae’r disgyblion wedi bod yn dysgu am ddisgrifiadau. Fel gwaith cartref yr wythnos hon hoffwn i’r disgyblion feddwl am ansoddeiriau gwahanol i ddisgrifio eu hunain. Hoffwn pe bai’r gwaith yn cynnwys llun o’r plentyn yng nghanol y dudalen gyda’r ansoddeiriau o’u cwmpas (mae yna groeso i chi fod mor greadigol a dymunwch)!

Gwaith Cartref 27.9.18

Diolch Miss Milward