Gwaith Cartref 11.10.18

Mae Môr-ladron yn hoffi helfa drysor! Yr wythnos hon hoffwn i chi helpu eich plentyn i feddwl yn ofalus am rywbeth y maent yn trysori, gall fod yn unrhyw beth sydd yn bwysig iddynt. Rhowch y trysor mewn bocs a’i ddychwelyd i’r ysgol. Fe fyddem yn defnyddio’r trysorau ar gyfer gweithgaredd llafar wythnos nesaf.

Diolch, Miss Milward