Attendance for weeks 5, 6 & 7 Summer Term

wyth 5,6 & 7 Tym Haf

Da iawn Dosbarth Derbyn Mrs Davies a Williams – 100% yr wythnos diwethaf!