Audiobooks

To download the audiobooks to your computer

Internet Explorer – Right-click on the filename and select ‘Save Target As’ from the menu.
Safari – Control-click on the filename and select ‘Download Linked File’ from the menu.

Alun yr Arth a’r Dyn Eira

Alun yr Arth a’r Iâr Fach yr Haf

Alun yr Arth a’r Llanast Mawr

Alun yr Arth ar y Fferm

Alun yr Arth ar y Môr

Alun yr Arth ar y Môr Leidr

Am Wyneb!

Barti a Thrychineb y Sôs Coch

Beth Nasaf?

Bwyd, Bwyd, Bwyd

Chware Cuddio

Chwilio am Drysor

Coblyn o Broblem

Cwlwm ar Gwlwm

Cyfrinach y Bwgan Brain

Dacw’r Gwcw

Digon o Sioe

Diwrnod Marchnad

Dyddiau’r Wythnos (cân)

Elfed a’r Enfys

Elfed

Esgidau Bili Bom Bom

Ffred a Mandi

Ffred ar y Môr

Ffred Ci’r Fferm

Ffred yn Achub y Dydd

Ffred yn y Dŵr

Geiriau Croes Elfed

Heddwch o’r Diwedd

Hugan Fach Goch

Hugan Goch Fach

Lleucu Angyles yr Eira

Lleucu Seren y Môr

Mae Popi Yma

Magi’n Mynd am Dro

Methu Symud

Mochyn ar Goll

Mynd at y Meddyg

Mynd i’r Ysbyty

Peppa’n mynd i Wersylla

Ryan a’i Esgidiau Glaw Gwych

Ryan a’i Helfa Drysor

Ryan a’i Wobr Ben-blwydd

Rydyn ni’n Mynd i Hela Arth

Sgarff Barti

Sgubor ar Dân

Sinderela

Siapiau Sali Mali, a’i Ffrindiau

Slumyn Dwl

Sut i Ddal Seren

Swper Syrpreis y Cawr Bach

Teisen i De

Tractor ar Ras

Traed Budr

Tric Toc

Waldo’n Ennill y Dydd

Y Bachgen ar y Bws

Y Feipen Enfawr

Y Feipen Enfawr (SF)

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

Y Model Perffaith

Y Rhiain Gwsg

Y Tair Arth

Y Teigr a Ddaeth i De

Y Tri Bwch Gafr (SF)

Y Tri Mochyn Bach Cas

Y Tri Mochyn Bach (usborn)

Y Wiwer Ddireidus

Yr Iar Fach Goch (SF)

Yr Wyddor (Song)

Yr Ymwelwyr