Performance Data

Performance data – Foundation Phase

201320142015
Datblygiad personol a chymdeithasol /
Personal and Social Development
100%98.3%98.3%
Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu /
Language,Literacy and Communication
96.61%96.7%96.7%
Datblygiad Mathemategol /
Mathematical Development
96.61%95%98.3%
Dangosydd Cyfnod Sylfaen /
Foundation Phase Indicator
94.92%95%96.6%

Performance data – Key Stage 2

201320142015
Cymraeg / Welsh91.1%92.5%96.6%
Saesneg / English93.3%92.5%98.3%
Mathemateg / Maths86.6%90.6%96.6%
Gwyddoniaeth / Science93%90.6%100%
Dangosydd Pwnc Craidd / Core Subject Indicator86.67%90.6%96.6%