MG performances and competitions

Nos Sul
Seremoni agoriadol – 7.25pm

Dydd Llun
Unawd cerdd dant – 7-45am
Dawn werin bl 4 ac iau – 7-45am
Ensemble Lleisiol – 9-45am
Unawd telyn – 9-45am

Dydd Mawrth
Deuawd – 7-45am
Parti deulais – 9-45am
Parti llefaru – 9-45am
Côr – 3-45am

Dydd Mercher
Côr yn perfformio – 11.30am – 1pm

#IJ