Year 6L

Teacher: Mrs Sharon Lloydbras gynllun rhieni Pe bawn i’n artist 2018

15-01-2018

12-01-2018

08-01-2018

22-12-2017

Bl6- Homework- Siarter Iaith

Gwaith Cartref / Homework

#siarteriaithMG

Eich gwaith cartref dros wyliau’r Nadolig yw i adolygu un rhaglen deledu Cymraeg.

Your homework over the Christmas holidays is to review a Welsh television programme.

Eich dewis chi yw sut yr ydych  chi eisiau adolygu’r rhaglen – defnyddio TGCh , creu poster neu ysgrifennu.

It’s your choice on how you want to present the homework – you can use your ICT skills, create a poster or write a review.

20-12-2017

17-12-2017

10-12-2017

06-12-2017

03-12-2017

26-11-2017