Year 6L

Teacher: Mrs Sharon Lloydbras gynllun rhieni Pe bawn i’n artist 2018

22-02-2015

19-02-2015

2015 Eisteddfod Competitors

These are the competitors chosen for the Eisteddfod Cylch on the 7th of March at Ysgol Glantaf and the Eisteddofd Dawns on the 10th of March.

Unawd Bl.2

Imogen Evans, Liwsi Nel Williams, Anest James, Mari Evans, Sara Daniel, Caron Dafydd

Unawd Bl.3&4

Esther Woolley, ElliwJones, Molli Elin, Martha Bright, Cadi Gwen, Saran Jones, Cari Thomas

Unawd Bl 5 a 6

Enfys Evans, Hari Lewis, Hannah Boore, Caitlin Allan, Erin Jones, Elan Oldery, Cadi Davage

Deuawd

Harri M a Tomos W, Mari L a Enfys Evans, Sara Mackie a Caitlin Allan, Erin Jones a Katie Anderson

Parti Deulias

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans

Parti Unsain

Efa Greenway, Erin Jones, Mari Lewis, Caitlin Allen, Enfys Evans, Harri Matcalfe, Aton Evans, Ifan Rees, Catrin Powell, Steffan Rayment,

Cor

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans, Iestyn Thomas, Esyllt Hedd, Olympia Koursarou, Carys Bennett, Cadi Davage, Jeia Puri-Evans, Abi Sebury, Luned Evans, Ben Browb, Ariadne Koursarou, Hannah Boore, Beca Tinnuche-Jones, Non Drake, Daniel Rizzo, Emily Savastrno, Miraim John, Efa Powell, Lois Pitheck, Beac Jones, Lydia Cohen, Amy Styles, Elli Hingman, Steffan Powys-Downes, Alys Smith

Cerdd Dant Bl 6

Hannah Boore

Alaw Werin

Cadi Gwen

Piano

Elena Chapman, Cadi Davage, Tirion Davies, Esyllt Hedd

Pres

Steffan Rayment, Iestyn Thomas, Owen Lloyd-Jones

Chwithbrennau

Sara Mackie, Cadi Davage, Elena Chapman

Llefaru Bl 2 a Iau

Mari Evans, Mirriam Rozzo, Imogen Evans, Morgan Dwyer, Gethin Williams, Liwsi Nel Williams

Llefaru Bl 3 a 4

Esther Wooley, Mali Newis, Phoebe Williams, Twm Rhys, Awen Dwyer, Luned De Saxe

Llefaru Bl 5 a 6

Luned Evans, Cadi Davage, Evan Harfield, Steffan Rayment, Hannah Boore

Grwp Llefaru

Luned Evans, Harri Metcalfe, Iestyn Thomas, Mari Lewis, Non Drake, Brown,Eli Higman, Aridry Koursarou. Hannah Boore

Ymgom

Mari Lewis, Esyllt Hedd a Aron Evans

Dawnsio Hip hop/Stryd / Disgo

ElinDimond, Non Drake, Catrin Poell, Nia Sadler, Mari Lewis, Megan Howe, Lois Pittick, Erin Williams, Keeli Wilkinson, Lola Keogh, Beca Tinuche-Jones

Pob lwc i bawb!

09-02-2015

Urdd Netball competition – 05/02/15

Congratulations to the netball teams for competing so well in the Urdd netball competition.

A team – Mai Penry, Lowri Higgins, Non Drake, Katie Anderson, Emily Savastano, Megan Hutchings, Molly Burnell, Harri Metcalfe ac Iestyn Thomas.

B team – Isabel Brassington, Talia Collingwood, Aron Evans, Steffan Powys, Ela Powell, Catrin Powell, Ela Williams, Lois Pittick, Elan Oldery, Sara Mackie a Becca Jones.

B team results – second in their group – well done!

MG 1 – 0 Y Wern, MG 2 – 1 Whitchurch Primary B, MG 0 – 0 Ysgol Pwll Coch.

A team results – winning the group!

MG 6 – 1 Christ The King, MG 10-0 Ysgol Y Berllan Deg, MG 10-Ysgol Pencae.

The semi final was a very competitive game against Bro Eirwg, after full time the score was equal 5-5, after two minutes extra time, the score was yet again equal – 7-7, then another extra two minutes the score was equal again 9-9! Then it was golden goal, and the MG players found the back of the net. Excellent game!

Final – MG 5 – 2 Whitchurch Primary.

Llongyfarchiadau enfawr i dîm A yr ysgol – PENCAMPWYR CAERDYDD A’R FRO!

03-02-2015

Netball 02/02/15

A superb result for the netball team!

MG 13 – 3 Ysgol Pen Y Garth!

Well done to the team – Lowri Higgins, Katie Anderson, Jeia, Enfys Evans, Megan Hutchings, Emily Savastano, Molly Burnell, Sara Mackie, Alys Smith and Mai.

30-01-2015

Masterpieces of the week

Sorry, this entry is only available in Welsh.

Masterpieces of the week

Congratulations to two class members this week : Non Drake and Ariadne Koursarou- for their excellent pieces of writing.
Non deserves praise for her effective formal response letter,which contained suitable language,original descriptions and varied sentence openers suitable for expressing her opinions. Da iawn ti!
Ariadne deserves praise for her powerful speech to persuade the audience to support efforts to stop cruelty towards animals in captivity.She has chosen words carefully to create effect, and used appropriate persuasive language, including many original ideas.
Da iawn ti!

.
Mae Non yn haeddu canmoliaeth am ysgrifennu llythyr ateb ffurfiol effeithiol a oedd yn cynnwys iaith addas, disgrifiadau gwreiddiol ac agoriadau amrywiol ar gyfer mynegi barn. Da iawn ti!
Mae Ariadne i’w chanmol am ysgrifennu araith Saesneg pwerus yn annog y gwrandawyr i gefnogi ymdrechion i atal creulondeb i anifeiliaid. Mae wdi dewis geiriau i greu effaith, gan sicrhau sylw y gynulleidfa drwy ddefnyddio iaith berswadio addas a syniadau gwreiddiol. Da iawn ti!

26-01-2015

Netball 26/01/15

A superb result for the netball team!

MG 13 – 0 Ysgol Pencae!

Well done to the team – Lowri Higgins, Katie Anderson, Cadi Davage, Non Drake, Megan Hutchings, Emily Savastano, Molly Burnell, Efa Greenway, Elan Oldry and Becca Jones.

23-01-2015

15-01-2015

Netball team to play against Ysgol Pencae 26/01/15

Safle Hanner 1af Ail hanner
GK Cadi Davage Efa Greenway
GD Megan Hutchings Molly Burnell
WD Becca Jones (5D) Emily Savastano
C Katie Anderson Non Drake
WA Non Drake Katie Anderson
GA Mai Penry Mai Penry
GS Elan Oldry Lowri Higgins