Year 6R

09-04-2019

10-06-2018

05-06-2018

22-05-2018

Year 6 – Glantaf transition day

Please click on the link to open Glantaf’s letter – Llythyr Gweithgaredd Criced Bl.6 – Mehefin 2018

Diolch

Mr Illtud James

21-05-2018

KS2 Assembly 21.05.18 – presenting a cheque to Bobath – Bake for Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018

13-05-2018

09-05-2018

05-05-2018

29-04-2018