Eisteddfod yr Urdd, Bae Caerdd

Pob hwyl i holl blant Melin Gruffydd sydd yn cystadlu ac yn perfformio yn yr Eisteddfod wythnos yma lawr yn y Bae. Dewch i’w cefnogi ac i brofi llu o weithgareddau yn y Gymraeg. Mae’n bosibl dilyn yr holl berfformiadau yn fyw ar S4C a byddwn yn gosod lluniau o gystadleuwyr Melin Gruffydd ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Bydd ein perfformwyr cyntaf yn y seremoni agoriadol heno, yn fyw ar S4C am 7.25pm.
#IJ