E-ddioglewch – canllawiau i blant

Er mwyn bod yn ddiogel ar-lein, dylwn i:

 • cadw pob enw defnyddiwr a chyfrinair yn saff a pheidio â’u rhannu â ffrindiau
 • dim ond siarad ar-lein â ffrindiau a theulu dwi’n eu hadnabod yn y byd go iawn
 • peidio byth â chlicio ar ‘Derbyn’ neu ‘Iawn’ mewn gwahoddiad i sgwrsio, rhannu lluniau neu chwarae gemau gan unrhyw un dwi ddim yn eu hadnabod mewn bywyd go iawn
 • peidio byth â rhoi gwybodaeth bersonol i neb fel rhif ffôn, cyfeiriad neu gyfeiriad e-bost, neu enw fy ysgol – mae rhai pobl yn esgus bod yn rhywun arall ar-lein
 • rhoi rhywbeth dros fy ngwe-gamera pan na fydda i’n ei ddefnyddio
 • gofyn i oedolyn cyfrifol helpu i newid y gosodiadau ar fy apiau, fy ffôn, fy nghyfrifiadur neu fy nyfais llechen i fy nghadw i’n ddiogel
 • defnyddio gwefannau dwi wedi dysgu amdanyn nhw yn yr ysgol pan fydda i ar-lein
 • cwestiynu’r pethau bydda i’n eu gweld ar-lein cyn penderfynu eu credu – dydy popeth ar-lein ddim yn wir
 • peidio byth â chlicio ar ddolenni mewn e-bost neu negeseuon sy’n gofyn i mi fewngofnodi a rhannu fy manylion – efallai ei fod yn sgam neu’n dric, felly mae hi bob tro’n well mynd i’r wefan neu’r ap yn uniongyrchol
 • gofyn i ffrindiau a theulu os yw’n iawn i mi rannu unrhyw luniau ohonyn nhw cyn gwneud hynny
 • bod yn garedig ar-lein bob tro a pheidio â dweud pethau a allai ypsetio rhywun, hyd yn oed os ydw i’n meddwl ei fod yn jôc
 • dysgu am yr holl help sydd ar gael os bydda i angen hynny, fel Meic a Childline
 • peidio byth â bod ofn siarad â rhywun cyfrifol am unrhyw beth sy’n fy mhoeni i neu gamgymeriad dwi wedi’i wneud – mae yna bob amser rywun sy’n gallu fy helpu
 • dweud wrth rywun cyfrifol os byddaf yn poeni neu’n ypset am unrhyw beth dwi’n ei weld neu ei glywed ar-lein neu os bydd rhywun dieithr yn gofyn am gael bod yn ffrind i mi