Diwrnod yr Archarwyr!

Rydym am gynnal Diwrnod yr Archarwyr i ddisgyblion blwyddyn 1 er mwyn dathlu diwedd blwyddyn! Fe fydd yn cael ei gynnal ar Ddydd Gwener 20fed o Orffennaf ar ôl amser cinio, ar gae’r ysgol. Bydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a gemau ac yna yn cael picnic iachus. Fe fydd angen picnic (bach) iachus ar eich plentyn ar gyfer yr achlysur. Croeso i’ch plentyn wisgo gwisg archarwr am y diwrnod.

Diolch,
Miss Milward