Diwedd tymor

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn a diwedd ein gweithgareddau Nadolig.

Diolchiadau anferthol i’r staff a’r disgyblion am ein diddanu mor arbennig yn yr un sioe ar bymtheg eleni ac am yr holl waith paratoi. Roedd safon y sioeau i gyd yn uchel iawn – llongyfarchiadau mawr i bawb. Diolch hefyd i bawb a ddaeth i’n cefnogi – braf oedd gweld y neuadd dan ei sang ymhob perfformiad.

Dymunwn bob hwyl i Miss Heledd Francis yn ei swydd newydd yn y Gorllewin ac edrychwn ymlaen at Miss Eldridge yn dychwelyd i’r ysgol ar ôl ei chyfnod mamolaeth.

Bydd yr ysgol yn ail agor ar ddydd Llun, Ionawr fed.

Dymunwn Nadolig dedwydd i chi gyd!

Mr I James
(Pennaeth)