Diolch Mrs Mallett

Trist iawn yw cyhoeddi y bydd Mrs Mallett yn gorffen ei swydd fel Swyddog Teulu yr ysgol ar ddiwedd mis Tachwedd. Mae Mrs Mallett wedi rhoi gwasanaeth arbennig i’r ysgol ac wedi cefnogi disgyblion a theuluoedd yr ysgol yn wych. Bydd colled fawr ar ei hol!
Pob dymuniad da i’r dyfodol Mrs Mallett!