Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for Mehefin 2017

Calendar Month Navigation

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul
29
30

***Half term – school closed

31

***Half term – school closed

1

***Half term – school closed

2

***Half term – school closed

3
4
5

Year 6 – Tan y Bwlch Residential Course

Blynyddoedd 3, 4 a 5 – sioe Kinetic Theatre

Cwrs Blasu Cymraeg I oedolion

6

Year 6 – Tan y Bwlch Residential Course

Alyssiad neu Sara – hyfforddiant ADY

7

Year 6 – Tan y Bwlch Residential Course

Cyfarfod SENco’s Clwstwr Glantaf

Blynyddoedd 5 a 6 – Clwb Rygbi’r Urdd – 5-6pm

8

Year 6 – Tan y Bwlch Residential Course

Fflur – Cyfarfod colegau – Llangynwyd – Amy

9

Year 6 – Tan y Bwlch Residential Course

Caryl, Ffion – adolygu datganiad OH – Lorraine/Amy

10
11
12

Blwyddyn 2 – Zoolab

Cwrs Blasu Cymraeg I oedolion

13

Blwyddyn 6 – llun ar gyfer yr Echo

14

Blwyddyn 3 – trip i Sain Ffagan

Illtud – cyfarfod Gyda’n Gilydd (Consortiwm)

Ymweliad Ed Psych – (bl 3 trip!)

Ymweliad Gareth (Uned Lles) a Helen Sharkey – Bl 6 – Amy

Blynyddoedd 5 a 6 – Clwb Rygbi’r Urdd – 5-6pm

15

Ffotograffydd – lluniau dosbarthiadau

Blwyddyn 6 – ymweliad athrawon Glantaf

16

Blwyddyn 6 – diwrnod pontio (chwaraeon) Glantaf

HWB MG – Hyfforddiant Kodu – James (Lorraine)

Blwyddyn 4 – ymweld a’r Royal Mint

17
18
19

Blynyddoedd 3-6 – Dragon;s Den

Cwrs Blasu Cymraeg I oedolion

20

Criced yr Urdd

Plant datganiadau – cystadleuaeth tenis – bws mini – Cyncoed

Glesni – cyfarfod rhwydwaith Downs? – Treganna

21

Fflur – asesu CALU – Amy

Blynyddoedd 5 a 6 – Clwb Rygbi’r Urdd – 5-6pm

22

Rownd derfynol y Cwis Llyfrau – Aberystwyth

Kirsty Gamlin – EY Inclusion – Meithrin

23

Diwrnod myffti – dim gwisg ysgol – cyfraniad o £1 i apel Eisteddfod Caerydd

Cystadleuaeth nofio Gemau Caerdydd

24
25
26

Blwyddyn 2 – trip i Cosmeston

Blwyddyn 6 – gwers Saesneg gan athrawes Glantaf

27

Ymweliad Ed Psych

Illtud – cyfarfod swyddogion y Consortiwm

Sara – cyfarfod HWB

Illtud – pontio Glantaf

28

***Diwrnod HMS – ysgol ar gau

Sharon – trefnydd ymweliad Jack Burt – profiad gwaith – Gorff 3-7

Blynyddoedd 5 a 6 – Clwb Rygbi’r Urdd – 5-6pm

29

Croesawu rhieni’r Meithrin newydd

Blwyddyn 6 – ymweliad Mrs Helen Sharkey – Glantaf

30

Croesawu rhieni’r Meithrin newydd

Sara – cynhadledd Ffederasiwn

Blwyddyn 6 – ffilmio Pigo Dy Drwyn

Arweinwyr Chwarae MG yn cynorthywo yn Ysgol Hamadryad

Ffair Haf a diwrnod myffti

1
2
+ Export Events+ Export 2017's Events