Derbyn Gwybodaeth

Lawrlwythwch y llythyr Cyfathrebu

Cyfathrebu

Mae’r ysgol yn defnyddio’r wefan, twitter, neges destun a facebook fel dulliau o gyfathrebu ac o ganlyniad, mae swmp y wybodaeth a drosglwyddir wedi cynyddu yn sylweddol. Mae holl wybodaeth yr ysgol yn cael ei ddosbarthu gan ddefnyddio’r dulliau uchod a’n bwriad yw lleihau ar y nifer o gopiau papur yr ydym yn eu cynhyrchu. Bydd hyn yn lleihau ar gostau’r ysgol, yn gwneud gwell defnydd o amser staff gweinyddol ac wrth gwrs yn cyfrannu’n fawr at ein targedau a’n hamcanion ECO. A fyddech mor garedig á chwblhau y tabl isod i’n hysbysu os ydych yn hapus I dderbyn gwybodaeth o’r ysgol ar y wefan, twitter, neges destun a facebook.neu os ydych am barhau i dderbyn copiau papur.

Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

Cyfathrebu / Communication

Enw’r plentyn / Child’s name: ________________________________________________

Dosbarth / Class: _______________________________________________

Ticiwch un o’r isod / Please tick one of the options below-

Hoffwn dderbyn gwybodaeth o’r wefan, twitter, neges destun a facebook

Hoffwn dderbyn gwybodaeth ar bapur

I am happy to receive information via the website, twitter, texts and facebook

I would like to receive paper copies

 

Arwyddwyd / Signed: ____________________________________