Dechrau Ysgol

Taith o gwmpas y dosbarth Meithrin

Yn anffodus, nid oedd hi’n bosibl i ni wahôdd rhieni newydd y Meithrin i’r ysgol eleni. O ganlyniad, fe wnaethom greu taith rithwir o’r Meithrin er mwyn i’r rhieni newydd gael gweld y dosbarth a’r tir tu allan.

Cliciwch ar y dolenni i fynd am dro…….

Prif fynedfa : https://goo.gl/maps/hDVRvbDAt1pvmjpHA

Mynedfa y Meithrin #1 https://goo.gl/maps/ZotbvZNPVe5rMvYe9

Mynedfa y Meithrin #2 https://goo.gl/maps/NVVMFWeA556jkJFY9


Meithrin Medi 2021

Dogfennau a gwybodaeth
Llawlyfr y Meithrin

Ffurflenni i’w dychwelyd i’r ysgol
1. Manylion Personol – Manylion Personol
2. Holiadur Meithrin – Holiadur Meithrin
3. Ffurflen ganiatad – Caniatad / Permission
4. Defnyddio HWB – Llythyr HWB
5. Gwybodaeth i’r ysgol am anableddau – Anableddau / Disabilities
6. Pwy sy’n casglu eich plentyn? – Pwy sy’n casglu?
7. Cytundeb Ysgol/Cartref – Cytundeb Ysgol / Cartref