Dechrau Ysgol

Taith o gwmpas y dosbarth Meithrin

Yn anffodus, nid oedd hi’n bosibl i ni wahôdd rhieni newydd y Meithrin i’r ysgol eleni. O ganlyniad, fe wnaethom greu taith rithwir o’r Meithrin er mwyn i’r rhieni newydd gael gweld y dosbarth a’r tir tu allan.

Cliciwch ar y dolenni i fynd am dro…


Meithrin Medi 2021

Dogfennau a gwybodaeth
Llawlyfr y Meithrin

Ffurflenni i’w dychwelyd i’r ysgol
1. Manylion Personol
2. Holiadur Meithrin
3. Ffurflen Ganiatad
4. Defnyddio HWB
5. Gwybodaeth i’r ysgol am anableddau
6. Pwy sy’n casglu eich plentyn?
7. YGMG-Cytundeb Cartref

Cyfathrebu
MySchoolApp

Gwarchodwyr

Anita Horne   07547 423 677  /   02920318977
Hollie Locke   07801 475 479
Tammy Wiosna   07730 583 152

Eisiau gofyn cwestiwn?
Mae croeso i chi nodi eich cwestiynau ar ein tudalen Padlet