Cyswllt Cartref

  • Blwyddyn Newydd Sieineaidd

Byddwn yn cynnal gweithgareddau yn y dosbarth ar ddydd Iau Chwef 12fed a Dydd Gwener Chwef 13eg. Os oes gennych artiffactau Sieineaidd neu unrhyw gyfraniad arall byddem a diddordeb mawr i’w gweld. Mae croeso i’r plant ddod mewn gwisg Sieineaidd ar y dydd Iau (gan bod Y Corff dydd gwener) os ydynt eisiau hefyd. Byddwn yn coginio ac yn blasu bwydydd Sieiniaidd, sef-‘Fried Rice’, Prawn Crackers, Noodles a ‘Stir Fry’ o lysiau megis beansprouts,mange tout,pupur,shibwns a madarch.

Os oes gennych unrhyw wrthwynebiad i’ch plentyn gymryd rhan yn un o’r uchod yna dewch i’m gweld.