CYNLLUN STRYDOEDD YSGOL

CYNLLUN STRYDOEDD YSGOL

Mae Cyngor Caerdydd wedi penderfynu cyflwyno Stryd Ysgol ar Heol Glan y Nant. Bydd y Stryd Ysgol hon ar waith o 6 Ionawr 2020.

Sut bydd yn gweithio

Ni chaniateir i gerbydau modur yrru ar hyd y Stryd Ysgol rhwng 8.30am a 9.15am a rhwng 2.45pm a 3.45pm, oni bai bod gan gerbyd Drwydded Stryd Ysgol ddilys. Ni fydd Strydoedd Ysgol ar waith ar y penwythnos nac yn ystod mis Awst. Caniateir i unrhyw ymwelwyr dilys â’ch eiddo adael y Stryd Ysgol, ond ni chaniateir iddynt ddod yn ôl yn ystod yr amseroedd uchod.

Mae hi’n drosedd mynd i mewn i, neu yrru ar hyd Stryd Ysgol pan fo’n weithredol heb Drwydded Stryd Ysgol ddilys. Byddwn yn defnyddio camerâu gorfodi i fonitro Strydoedd Ysgol ac yn cyflwyno dirwyon (Hysbysiadau Tâl Cosb) i droseddwyr.

Felly, caiff camerau gorfodi eu gosod yn edrych dros y fynedfa i’r Strydoedd Ysgol ond ni fyddant yn gweithio tan 6 Ionawr 2020. Ni fydd unrhyw un yn gweithio ar y camerau, yn hytrach, bydd y camerau’n nodi’n awtomatig unrhyw gerbyd sydd heb drwydded yn ystod yr amseroedd gwaharddedig. Wedyn caiff fideo byr ei recordio o’r cerbyd sy’n troseddu iddo gael ei ddefnyddio’n dystiolaeth.

Diolch am eich amynedd ynghlch y mater hwn ac am ein helpu i wneud amseroedd cyrraedd a gadael yr ysgol yn ddiogelach i bawb.

Mr Illtud James
Pennaeth