Cynllun Gwella’r Ysgol

Targedau’r Ysgol 2015 – 2016

1. Codi safonau Bechgyn y Cyfnod Sylfaen o ran Datblygiad Personol a Chymdeithasol – ar yr Uwch ddeilliant

2. Codi safon Datblygiad ieithyddol y Cyfnod Sylfaen ar yr Uwch ddeilliant.

3. Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol