Cynllun Gwella’r Ysgol

Targedau’r Ysgol 2020 – 2021

1. Codi safonau ysgrifennu bechgyn – ar y lefelau uwch – targed ysgol gyfan o 50%

2. Cwricwlwm i Gymru – Addasu a chodi safonau yr addysgeg ar draws yr ysgol gyda’r prif ffocws ar y Dyniaethau a phynciau STEM

3. Cwricwlwm i Gymru – Pob athro yn deall y broses o gynnal ymchwiliadau gweithredol ac wedyn yn addasu y dysgu a’r addysgu o fewn eu dosbarthiadau o ganlyniad iddynt.

4. Cwricwlwm i Gymru- Cryfhau’r cyswllt gyda’r ‘byd real/paratoi at fywyd’ trwy gynyddu’r defnydd a gwneud defnydd mwy effeithiol o’r ‘tu allan’ – tir yr ysgol (dysgu awyr agored), y gymuned leol a thramor

5. Holl staff yr ysgol yn hyderus wrth ymdrin a pharatoi ar gyfer y Fframwaith ADY newydd a’r ysgol yn newid ac addasu eu gweithdrefnau yn sgil hynny