Cynllun Gwella’r Ysgol

Targedau’r Ysgol 2018 – 2019

1. Codi safonau BECHGYN diwedd y Cyfnod Sylfaen, ar y deilliannau uwch, o fewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol

2. Codi safonau BECHGYN diwedd y Cyfnod Sylfaen, ar y deilliannau uwch, o fewn Datblygiad Ieithyddol

3. Codi safonau DISGYBLION diwedd y Cyfnod Sylfaen, ar y deilliannau uwch, o fewn Datblygiad Mathemategol

4. Adolygu’r strwythur, systemau a’r ddarpariaeth ar gyfer cyflwyno a datblygu’r Fframwaith Digidol ar draws yr ysgol.

5. Codi ansawdd yr arddangosfeydd torfol yn yr ysgol fel eu bod yn adlewyrchiad teg a chyfredol, ac yn dystiolaeth, o’r ystod a’r amrywiaeth eang o waith sydd yn cael ei gyflawni ar draws yr ysgol.