Cynllun Gwella’r Ysgol

Targedau’r Ysgol 2021 – 2022

  1. Sut allwn ni dracio ac ymateb i les disgyblion?
  2. Sut allwn ni godi safonau Llafaredd Cymraeg y disgyblion drwy ddod yn ysgol Llais 21?
  3. Cwricwlwm i Gymru – Sut allwn ni gynllunio yn fwy pwrpasol ac effeithiol yn sgîl dyfodiad CiG?
  4. Cwricwlwm i Gymru – Codi statws, ehangu a gwella dealltwriaeth y staff o linyn 3 (yr hyn sy’n bwysig): ‘Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn pethau byw sy’n dibynnu ar ei gilydd i oroesi’, gan godi safon y ddarpariaeth a’r addysgu yn yr ysgol.
  5. Sut allwn ni addasu a chodi safonau yr addysgeg o Rif ar draws yr ysgol gyda’r prif ffocws ar Yr Hyn sy’n Bwysig?