Cyfryngau cymdeithasol – lluniau

Annwyl rieni,

Fel y gwyddoch, mae’r ysgol yn gwneud defnydd helaeth iawn o gyfryngau cymdeithasol, yn arbennig Twitter, Facebook ac Instagram. Er mwyn cysoni’r hyn sy’n cael ei rannu, gan ddechrau wythnos nesaf, bydd yr ysgol yn cyhoeddi lluniau ar Instagram ac yna byddant yn cael eu clymu at Twitter a Facebook. Dwi’n eich annog felly i ymuno ag Instagram i weld y lluniau yn eu modd gwreiddiol, nid fel links.

Hoffwn eich atgoffa hefyd bod yr ysgol yn cyhoeddi newyddion a gwybodaeth ar ein gwefan – www.ygmg.cymru a chaiff dyddiadau eu cyhoeddi ar ein calendr.

Yn gywir,

Mr Illtud James
Pennaeth