Cyfrif Youtube Pontio Glantaf

Mae Ysgol Gyfun Glantaf wedi creu sianel Youtube pontio ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 6. Mae’n adnodd da i’r plant yn ystod y cyfnod anodd yma. Anogwch eich plant i wylio y sianel – byddwn yn ei rhannu hefyd trwy’r Dosbarth Digidol (Google Classroom).

#IJ

https://www.youtube.com/watch?v=Bw1VYV7r7ik&feature=youtu.be