Talu am ginio ysgol

Arian Cinio

    • Pris cinio ysgol o 24 Ebrill 2017 fydd £2.50 y dydd/£12.50 yr wythnos
    • Mae modd i chi dalu yn wythnosol/pob hanner tymor
    • Gellir talu am y plentyn/teulu
    • Gofynnwn yn garedig i chi roi y taliad mewn amlen. Nodwch Cinio Ysgol, enw a dosbarth y plentyn a’r swm
    • Gofynnwn i chwi wneud y taliad ar ddydd Llun

Os bydd salwch neu ymweliad ysgol yn digwydd mae modd cario drosodd y credydau yma ar gyfer yr hanner tymor nesaf

Mae cyfleusterau ar gyfer bwyta brechdanau ar gael hefyd.