Talu am ginio ysgol

Arian Cinio

  • Pris cinio ysgol o 24 Ebrill 2017 fydd £2.50 y dydd/£12.50 yr wythnos
  • Mae modd i chi dalu yn wythnosol/pob hanner tymor
  • Gellir talu am y plentyn/teulu
  • Gwnewch sieciau yn daladwy i Cyngor Sir Caerdydd (C.S.C)
  • Gofynnwn yn garedig i chi roi y taliad mewn amlen. Nodwch Cinio Ysgol, enw a dosbarth y plentyn a’r swm
  • Gofynnwn i chwi wneud y taliad ar ddydd Llun

Os bydd salwch neu ymweliad ysgol yn digwydd mae modd cario drosodd y credydau yma ar gyfer yr hanner tymor nesaf

Mae cyfleusterau ar gyfer bwyta brechdanau ar gael hefyd.