Cinio ysgol am ddim

Prydau ysgol am ddim

Caiff disgyblion cynradd ac uwchradd brydau ysgol am ddim os yw eu teulu’n cael:

Cymhorthdal Incwm
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n Gysylltiedig ag Incwm
Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
Credyd Treth Plant ag incwm blynyddol sy’n llai na £16,190
Credyd Cynhwysol os mae enillion net y teulu yn llai na £7400

Ni all teuluoedd sy’n cael Credyd Treth Gwaith fanteisio ar brydau ysgol am ddim.

Cwblhewcha href=”http://www.ygmg.com/wp2/wp-content/uploads/Free-School-Meals-application_cym.pdf”>Free School Meals application_cym