Ysgol y Goedwig

22-09-2017

07-09-2016

Blwyddyn 1 a 2 – Ysgol y Goedwig

Cliciwch ar y linc i gael hyd i wybodaeth am Ysgol y Goedwig – Llythyr ysgol y goedwig mis Medi

28-04-2016

Gwaith Cartref Bl 3 28/4/16

Defnyddiwch y poster hwn i’ch helpu i adnabod adar yn yr ardd!

bird_identification

04-03-2015

Gwaith Cartref Bl 3 5/3/15

Defnyddiwch y poster hwn wrth geisio adnabod adar amrywiol.

adnabod adar

09-11-2014

23-10-2014

17-10-2014

Cyswllt Cartref

Rydym yn trafod yr Hydref ar hyn o bryd,felly beth am fynd am dro i gasglu dail,cnau castan,mes, moch y coed etc. ar gyfer trafod yn y dosbarth, ac yna creu arddangosfa! Diolch

  • Dydd Iau Hyd 23ain- Diwrnod      oren a brown.Gall y plant wisgo dillad oren i gyd,brown i gyd, neu      cyfyniad o’r ddau.Gofynnwn i chwi helpu’ch plentyn gydag UN o’r canlynol:-gwneud collage      maint A4/5, oren a brown/hydrefol neu tynnu llun camera o rhywbeth oren/brown/hydrefol.      Mi fydd rhain wedyn yn aros yn yr ysgol ar ein ffenest oren a brown tan y      diwrnod lliw nesaf.Mi fyddwn hefyd yn blasu’r canlynol:-oren,mango,pupur      oren,moron,caws,a siocled.Os oes gennych unrhyw wrthwynebiad yna dewch i’m      gweld.

 

  • Rydym yn awyddus i wneud      ychydig o blannu yr wythnos nesaf hefyd. Byddem yn ddiolchgar iawn os y      medrwch gyfrannu  y canlynol:-Plant      Grwp Sali Mali- bylbiau neu Pansies, Plant Grwp Jac y Jwc-,potiau mawr      lliwgar,cynhwysyddion amrywiol/diddorol/lliwgar/creadigol e.e sgidiau      glaw, hen degell etc.

Diolch am eich cyd-weithrediad.

30-04-2014

Thema Tymor yr Haf

Tymor yr Haf 2014.

Ein thema am yr hanner tymor cyntaf yw ‘Trychfilod’..Rydym eisioes wedi bod yn edrych ar gylch bywyd y broga. Byddwn hefyd yn trafod pry cop,malwod,lindys  a.y.y.b . Os oes gennych lyfrau,modelau.,teganau meddal,neu unrhyw artiffactau/wybodaeth ar y thema,byddem yn falch iawn i’w benthyg am gyfnod.Cewch wybod am y Cyswllt Cartref fel bo’r angen.

Arian Ffrwyth

£1.00 yr wythnos;£4.00 a ₤7.00 yr hanner tymor; £11.00 y tymor .Sieciau yn daladwy i Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.

Tywydd braf (gobeithio!)

Wrth i ni wario fwy o amser y tu allan, mae’n bwysig diogelu’r plant rhag yr haul. Gofynnwn yn garedig i chi felly anfon het haul gyda’ch plentyn fel bo’r angen. Gan nad oes hawl gennym i roi Eli Haul ar y plant, gofynnwn i chi hefyd roi eli ar eich plentyn, os bydd angen, cyn iddi/iddo ddod i’r sesiwn. Wrth gwrs nid yw ein hafau yn braf bob dydd, felly cot law ysgafn hefyd, os gwelwch yn dda!

Dioch am eich cyd-weithrediad.

11-02-2014

Cyswllt Cartref

Diolch yn fawr am yr holl hadau-rydym wrthi’n brysur yn eu plannu-llysiau wythnos yma, a wedyn blodau yr wythnos nesaf. Rydym hefyd yn gwneud nifer o weithgareddau ar Jac a’r goeden ffa. Un gweithgaredd fydd plannu hadau berw dwr .Er mwyn gwneud hyn mae angen i bob plentyn  ddod a phot iogwrt (gwag a glan ) i’r ysgol cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad.

06-02-2014

Cyswllt Cartref

Yr wythnos hon rydym wedi bod yn trafod sut mae blodau yn tyfu. Wythnos nesaf rydym yn gobeithio plannu ychydig y tu allan! Felly,a byddai modd i chwi anfon ychydig o hadau (blodau neu llysiau) gyda ‘ch plentyn os gwelwch yn dda? Diolch am eich cyd-weithrediad.