Ysgol y Goedwig

16-11-2017

26-10-2017

22-09-2017

07-09-2016

Blwyddyn 1 a 2 – Ysgol y Goedwig

Cliciwch ar y linc i gael hyd i wybodaeth am Ysgol y Goedwig – Llythyr ysgol y goedwig mis Medi

28-04-2016

Gwaith Cartref Bl 3 28/4/16

Defnyddiwch y poster hwn i’ch helpu i adnabod adar yn yr ardd!

bird_identification

04-03-2015

Gwaith Cartref Bl 3 5/3/15

Defnyddiwch y poster hwn wrth geisio adnabod adar amrywiol.

adnabod adar

09-11-2014

23-10-2014

17-10-2014

Cyswllt Cartref

Rydym yn trafod yr Hydref ar hyn o bryd,felly beth am fynd am dro i gasglu dail,cnau castan,mes, moch y coed etc. ar gyfer trafod yn y dosbarth, ac yna creu arddangosfa! Diolch

  • Dydd Iau Hyd 23ain- Diwrnod      oren a brown.Gall y plant wisgo dillad oren i gyd,brown i gyd, neu      cyfyniad o’r ddau.Gofynnwn i chwi helpu’ch plentyn gydag UN o’r canlynol:-gwneud collage      maint A4/5, oren a brown/hydrefol neu tynnu llun camera o rhywbeth oren/brown/hydrefol.      Mi fydd rhain wedyn yn aros yn yr ysgol ar ein ffenest oren a brown tan y      diwrnod lliw nesaf.Mi fyddwn hefyd yn blasu’r canlynol:-oren,mango,pupur      oren,moron,caws,a siocled.Os oes gennych unrhyw wrthwynebiad yna dewch i’m      gweld.

 

  • Rydym yn awyddus i wneud      ychydig o blannu yr wythnos nesaf hefyd. Byddem yn ddiolchgar iawn os y      medrwch gyfrannu  y canlynol:-Plant      Grwp Sali Mali- bylbiau neu Pansies, Plant Grwp Jac y Jwc-,potiau mawr      lliwgar,cynhwysyddion amrywiol/diddorol/lliwgar/creadigol e.e sgidiau      glaw, hen degell etc.

Diolch am eich cyd-weithrediad.