Ysgol Ryngwladol

16-02-2017

Gwaith Cartref Bl 4 – 16/02/17

Gwaith Cartref Bl4 16.02.17 (Wythnos Hanner tymor):

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw:

  • dysgu sillafu geirfa Saesneg (Contraction apostrophe)
  • dysgu sillafu geiriau ‘Phonics’
  • cadw dyddiadur bwyd dros gyfnod o wythnos (eglurhad yn y llyfr gwaith cartref)
  • i baratoi cyflwyniad i ymgeisio i fod ar gyngor newydd yr ysgol (Cyngor Cysylltiadau) – os yn dymuno!
  • celf yr Urdd
  • pobi / prynu cacennau ar gyfer ein stondin Bobath (erbyn: 01/03/17)

Erbyn: 28/02/17

Diolch

03-02-2017

31-01-2017

25-01-2017

01-12-2016

29-09-2016

BL4- Gwaith Cartref 29.09.16

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 29.09.16:

  • I gwblhau tasg llawysgrifen ac i ddysgu’r geiriau sillafu Cymraeg (prawf ar 04.10.16)
  • Dysgu geiriau ffoneg
  • Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd – Taflen Thema/Rhifedd yn y llyfr gwaith cartref

Erbyn: Dydd Mawrth 04.10.2016

Diolch