Ysgol Heini

06-10-2017

22-09-2017

13-09-2017

07-09-2017

10-05-2017

Cwrs Beicio

Oblegid y galw uchel am lefydd ar y cwrs beicio ym mis Mai, mae sesiynau ychwanegol ar gael.

Gweler yr amseroedd ychwanegol.Poster Mai 2017

27-04-2017

31-01-2017

Llwyddiant dringo

Llongyfarchiadau mawr i un o’n disgyblion talentog ar ei llwyddiannau yn ddiweddar mewn cystadlethau dringo a dumuniadau gorau iddi wrth gynrychioli Cymru yng Nghaeredin.

Efa 2
Efa 1

11-01-2017

Criced – carfan Cymru

Llongyfarchiadau mawr i Esther Woolley a Beca Evans ar gael eu dewis i garfan criced Cymru!

14-12-2016

Amserlen Ymarfer Corff Gwanwyn 2017

 Amserlen Ymarfer Corff / PE timetable

 

TYMOR Y GWANWYN 2017 SPRING TERM

 

DYDD MAWRTH

Tuesday

DYDD MERCHER

Wednesday

DYDD IAU

Thursday

WYTHNOS 1

Yn dechrau

Week beginning

 2/1/17

16/1/17

30/1/17

13/2/17

6/3/17

20/3/17

3/4/17

 BLWYDDYN Year 1

G.Roberts

S.Drake/B.Jones

 

BLWYDDYN Year 2

A.Ap Iwan

B.Hayes / M.Williams

 BLWYDDYN Year 4

C. Eldridge

N.Arnott 

WYTHNOS 2

Yn dechrau

Week beginning

9/1/17

23/1/17

6/2/17

27/2/17

13/3/17

27/3/17

BLWYDDYN Year 3

J.Williams

C.Llywelyn/S.Drake

 BLWYDDYN Year 5

Ff.Jones

Ff.Davies

 BLWYDDYN Year 6

S.Lloyd

H.Richardson

20-10-2016

Cynllun y Cyngor Ysgol

Dyma ein syniadau a’n cynllun ar gyfer eleni!

blaenoriaethau-cyngor-ysgol-mg-c