Ysgol Gymunedol

19-01-2016

18-12-2015

09-11-2015

Her Ddarllen 2015

Da iawn i pawb wnaeth cymerid rhan.

04-11-2015

Cyfarfod Digidol Plant 3/11/15

Aeth Arweinwyr digidol  Bl5 a 6 yr ysgol i ymweld ag Arweinwyr Digidol Ysgol Bryn Deri am Gyfarfod Digidol Plant a drefnwyd rhwng y ddwy ysgol.  Cafodd y disgyblion y cyfle i drafod ac arbrofi â thechnoleg megis Lego Mindstorm, Kodu, Scratch, Mindcraft, Raspberry Pis yn ogystal â chreu ffilm am eu profiadau gan ddefnyddio technoleg ‘Sgrin Werdd’ (Green Screen). Diolch i Ysgol Bryn Deri am gynnal y cyfarfod.

Lluniau

Fidio o’u profiadau

23-10-2015

19-10-2015

Diolchgarwch

imageDiolch am eich rhoddion hael heddiw.

09-10-2015

Gwasanaeth Diolchgarwch

Am fanylion pellach, cliciwch ar y linc – Ll Diolchgarwch

15-09-2015

15-06-2015

Yr Hen Lyfrgell – Eich barn chi

Yn yr Hydref, bydd Yr Hen Lyfrgell – Canolfan Gymraeg Caerdydd, yn agor yn yr Aes. Y nod yw creu canolfan groesawgar yng nghalon ein prifddinas sy’n dathlu, hyrwyddo a hwyluso’r Gymraeg fel iaith fyw ar gyfer holl ddinasyddion Caerdydd a’i hymwelwyr. Bydd amrywiaeth o weithgareddau a darpariaeth i ddenu pobl o bob oed a chefndir drwy’r drysau yn Gymry Cymraeg, dysgwyr a theuluoedd di-Gymraeg. I sicrhau ein bod ni’n cynnig y ddarpariaeth gywir mae’n hollbwysig i glywed barn pobl Caerdydd, a thu hwnt, am yr hyn hoffech chi ei weld yn y Ganolfan.  Mae’r holiadur hwn yn fodd o gasglu barn a gwybodaeth fydd yn ein helpu wrth gynllunio camau cyntaf y ganolfan.

A fyddech mor garedig â chymryd dwy funud i’n cynorthwyo drwy glicio ar y linc isod a chwblhau’r holiadur.

https://www.surveymonkey.com/r/henlyfrgell