Ysgol Gymunedol

20-10-2016

Cynllun y Cyngor Ysgol

Dyma ein syniadau a’n cynllun ar gyfer eleni!

blaenoriaethau-cyngor-ysgol-mg-c

06-10-2016

30-09-2016

Y Cyfarfod 1af!

Croeso cynnes i aelodau newydd y Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco!

Ein prosiect 1af – ry’ ni’n casglu caeadon poteli llaeth plastig er mwyn cefnogi ymgyrch Sienna, 7 oed, o Ysgol gynradd Gabalfa, sy’n codi arian i elusen ‘End Polio Now’.

Diolch!

img_3447

16-09-2016

19-07-2016

Summer 2015 Care Scheme

Cynllun Gofal Haf 2016

Ysgol Melin Gruffydd 21/07 – 26/08 

8.30am – 5.30pm

£23 y diwrnod

Amserlen brysur yn cynnwys gweithdai ukulele, drymio, karate, reptiliaid, coginio, animeiddio cartwn,clocsio, crefftau, chwaraeon, yn ogystal a thripiau i’r traeth, Sw Noah’s Ark, Parc Margam, Fferm Cantref a llawer mwy….

Croeso i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6

I weld yr amserlen yn llawn ac i gofrestru ewch i  http://bit.ly/gofalhaf2016 

marirhys@mentercaerdydd.cymru 029 2068 9888

 

12-07-2016

Welcoming Parents to Melin Gruffydd’s Code Club

Croesawu Rhieni i Glwb Codio Melin Gruffydd 

08-07-2016

28-06-2016

County orchestras and ensemble

Yn dilyn clyweliadau yn ddiweddar, llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol ar gael eu dewis i gerddorfa’r sir –

Transitional Orchestra
Beca Davage
Gwenllian Boore

Foundation Orchestra
Gwenllian Boore
Milo Davies
Geraint Allsobrook
Ben Smith
Grace Reilly

10-06-2016

Dragon’s Den Competition

dragons den

Gwaith Cartref Bl 3

Gallwch weithio yn unigol, fel pâr neu fel rhan o grŵp bach.

1.Meddyliwch am syniad – rhywbeth gall plant y dosbarth ei gynhyrchu (9wneud) gyda’i gilydd, er mwyn ei werthu i blant yr ysg9ol. A fydd merched a bechgyn yn ei hoffi? A bydd plant iau a hyn yn ei hoffi?

2.Gwnewch restr o beth fydd angen arnoch i wneud y cynnyrch a faint bydd pob dim yn ei gostio. Faint o elw y byddwch chi’n ei wneud wrth werthu 1? 10? 100?

3. Sut olwg fydd ar y cynnyrch? gallwch wneud 1 i ddangos i eraill?

4.Cyflwynwch eich syniad er mwyn annog eraill i bleidleisio amdano.(poster/pwynt pŵer / cyflwyniad llafar)

5.Mwynhewch!

I’w gyflwyno erbyn Dydd Gwener 24ain o Fehefin

08-06-2016