Ysgol Gymunedol

31-01-2017

20-01-2017

19-01-2017

cariad@yrUrdd

urdd

Diwrnod gwisgo dillad Coch/Gwyn/Gwyrdd i’r ysgol! (peidiwch prynu dim byd newydd!)

Dewch a £1 i gefnogi’r urdd!

Diolch!

16-01-2017

01-12-2016

24-11-2016

CYLCHLYTHYR CYNGOR YSGOL MELIN GRUFFYDD

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf oddi wrth Cyngor Ysgol Melin Gruffydd!

  • cefnogi elusennau
  • dyddiadau pwysig
  • newyddion am bleidlais

cylchlythyr-tachwedd-november-newsletter

16-11-2016

“Na i Hiliaeth”

Pob lwc i ddisgyblion Melin Gruffydd wrth gymryd rhan yn ymgyrch Caerdydd yn Erbyn Bwlio – Cystadleuaeth creu poster / calendr. Dyma rai ohonynt!

na-i-hiliaeth

08-11-2016

Cystadleuaeth Awen yn y Llyfrgell!

Llongyfarchiadau i’r disgyblion hyn ar eu llwyddiant!

picture2

07-11-2016

Helpu Huggard!

Diolch am eich holl gyfraniadau!

helpwyr-huggard

Cyfarfod Cyngor Ysgol ar y cyd!

rhannu-syniadau

Cyfarfod llwyddiannus rhwng Cyngor Ysgol Melin Gruffydd, Y Berllan Deg a Phencae! Digon o syniadau wrth gynllunio ar gyfer y flwyddyn!