Ysgol Gymunedol

27-04-2017

07-04-2017

01-03-2017

Trefniadau Eisteddfod Gylch 4/3/17

EISTEDDFOD GYLCH 17

Dyma’r trefniadau ar gyfer Eisteddfod Gylch yr Urdd, ar Ddydd Sadwrn 4/3/17, yn Ysgol Gyfun Glantaf.

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu!

16-02-2017

07-02-2017

Diwrnod e-ddiogelwch!

Diwrnod diogelwch ar y we!
Pecyn Clwstwr e-ddiogelwch ar y ffordd heddiw! Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth a dychwelwch y daflen wedi ei arwyddo os gwelwch yn dda.

Cewch hyd i gopïau electronig ar y wefan, ynghyd a rhestr o wefannau defnyddiol.

Ewch i adran ‘Gwybodaeth i Rieni’  a dewis ‘tab’ e-ddiogelwch.

Diolch!

01-02-2017

Clwb Criced Eglwys Newydd/Mynydd Bychan

yn croesawu cricedwyr ifanc, dewch i ymuno ag un o sesiynau dan do.

Cynhelir y sesiynau yn Neuadd Chwaraeon Ysgol Eglwys Newydd (Uchaf)

Sesiynau rhwydi dan 11 oed a dan 13 oed yn cael eu cynnal ar nos Wener

Dan 11 oed : 5:45-7pm

Dan 13 oed : 7-8pm

Dan 15 oed :  7-8pm

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Roger Coombs 07767 202410

31-01-2017

20-01-2017

19-01-2017

cariad@yrUrdd

urdd

Diwrnod gwisgo dillad Coch/Gwyn/Gwyrdd i’r ysgol! (peidiwch prynu dim byd newydd!)

Dewch a £1 i gefnogi’r urdd!

Diolch!

16-01-2017