Ysgol Gerddorol

25-05-2017

01-03-2017

Trefniadau Eisteddfod Gylch 4/3/17

EISTEDDFOD GYLCH 17

Dyma’r trefniadau ar gyfer Eisteddfod Gylch yr Urdd, ar Ddydd Sadwrn 4/3/17, yn Ysgol Gyfun Glantaf.

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu!

03-02-2017

Arholiad Cerddoriaeth

Llongyfarchiadau i Catrin Davies – Gradd 2 telyn

14-12-2016

Caneuon Meithrin Tymor yr Hydref

Dyma 2 daflen o eiriau rhai o’r caneuon yr ydym wedi bod yn eu dysgu yn y dosbarth Meithrin y tymor hwn.
Mwynhewch y canu!

caneuon-yr-hydref

caneuon-y-nadolig

10-06-2016

Harp exam

Llongyfarchiadau i Ryan Jones ar basio ei arholiad telyn – Gradd 1. Da iawn ti Ryan!

24-05-2016

Brass exams

Llongyfarchiadau i’r plant canlynol ar eu llwyddiant yr yr arholiadau prês-

Caitlin Allan – Gradd 3 – Trwmped
Osian Roberts – Gradd 3 – Tenor Horn
Rhodri Allsobrook – Gradd 1 – Trwmped
William Parry – Gradd 2 – Trwmped
William Barry – Gradd 2 – Trwmped
Steffan Rayment – Gradd 4 – Trwmped

14-04-2016

Arholiadau Cerddoriaeth

Llongyfarchiadau i Grace Reilly a Catrin Powell am basio eu harholiadau Ffliwt – Gradd 1

10-03-2016

05-03-2016

Canlyniadau’r Eisteddfod Gylch

Cawsom ddiwrnod llwyddiannus iawn yn yr Eisteddfod Gylch heddi. Llongyfarhiadau mawr i’r plant a’r staff.

Canlyniadau

Unawd 3 a 4 = 1af Cadi Gwen Sandall, 2ail Anest James

Llefaru 3 a 4 = 1af Gwen Metcalfe, 3ydd Phoebe Williams

Deuawd = 3ydd Sara Mackie a Katie Anderson

Alan Werin = 2ail Cadi Gwen a 3ydd Hanna Boore

Llefaru 2 ac iau = 1af Tom Davies, 3ydd Tabitha Morgans

Unawd 5 a 6 = 1af Erin Jones

Grwp Llefaru = 1af MG

Parti Unsain = 1af MG

Llefaru 5 a 6 = 2ail Luned Evans

Cor = 1af MG

27-11-2015

Gwaith Cartref Bl 3

Dysgu geiriau ar gyfer y sioe Nadolig / Learn words for the Christmas concert

O Christmas tree!

O Christmas Tree! O Christmas Tree! Thy leaves are so unchanging;

O Christmas Tree! O Christmas Tree! Thy leaves are so unchanging;

Not only green when summer’s here, But also when ’tis cold and drear.

O Christmas Tree! O Christmas Tree! Thy leaves are so unchanging!

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, Nein auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!

O goeden hardd, o goeden hardd! Dy olau gwyrdd sy’n pefrio.

O goeden hardd, o goeden hardd! Dy olau gwyrdd sy’n pefrio.

Yng nghanol rhewynt Gaeaf oer, Ar noson glaer, dan olau’r lloer,

O goeden hardd, o goeden hardd! Dy olau gwyrdd sy’n pefrio.

Nadolig Llawen i Chi Gyd

Brysiwch lawr y grisiau,, Syllwch ar bresantau,

Beic mawr coch ac aur, Doli ddel i Mair,

Teulu a pherthnasau a ffrindiau i gyd yn cwrdd,

Mae’r twrci ‘leni’n werth ei weld, eisteddwch wrth y bwrdd.

Cytgan:

Nadolig llawen i chi gyd,

I deulu mawr y byd,

Ynghanol swn y dathlu

A oes ‘na le i’r Iesu

Neu ydi’r llety’n llawn o hyd?

Brysiwch at ei breseb, Sylwch at ei wyneb,

Iesu faban Mair, Yn y gwely gwair

Doethion a Bugeiliaid Yn addoli yno ynghyd

Gadewch i ninnau fynd i’w weld A phlygu wrth ei grud.