Ysgol Gerddorol

01-05-2019

Clwb Gitar blynyddoedd 1 a 2

Mae’r ymateb i sefydlu Clwb Gitar i flynyddoedd 1 a 2 wedi bod yn aruthrol. O ganlyniad, bydd y gwersi yn cael eu cynnal ar ol ysgol ar nosweithiau Llun a Mawrth ac yn ystod yr awr ginio ar ddyddiau Gwener.

Diolch am eich cefnogaeth!
Illtud James

18-01-2018

Arholiadau Ffliwt

Llongyfarchiadau mawr i’r plant canlynol ar basio arholiad Gradd 1 Ffliwt –

Phoebe Williams
FFion Haf Thomas
Mali Newis
Gwen Metcalfe
Liwsi Nel Williams
Mari Evans
Imogen Evans
Anest James

10-12-2017

03-12-2017

26-11-2017

19-11-2017

12-11-2017

22-10-2017

15-10-2017

08-10-2017