Ysgol Garedig

20-10-2016

Cynllun y Cyngor Ysgol

Dyma ein syniadau a’n cynllun ar gyfer eleni!

blaenoriaethau-cyngor-ysgol-mg-c

06-10-2016

30-09-2016

Y Cyfarfod 1af!

Croeso cynnes i aelodau newydd y Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco!

Ein prosiect 1af – ry’ ni’n casglu caeadon poteli llaeth plastig er mwyn cefnogi ymgyrch Sienna, 7 oed, o Ysgol gynradd Gabalfa, sy’n codi arian i elusen ‘End Polio Now’.

Diolch!

img_3447

26-04-2016

21-04-2016

Codi hwyl wrth godi arian! Yfory!

IMG_0075

Cofia dy benwisg a dy gyfraniad ar Ddydd Gwener 22/4/16

15-04-2016

Cyngor Ysgol – cyflwyno her codi arian

12/4/16

Annwyl Rieni / Dear parents,

Rydym wedi bod yn trafod codi arian i elusen ar ôl derbyn 3 cais gwahanol.

Rydym wedi cynnal trafodaeth a phleidlais ac rydym wedi penderfynu cefnogi elusen

Parkinson’s. Os am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y wefan isod.

We have been disguising raising money for charities after receiving 3 letters of requests from different charities.

We’ve held a discussion and vote, and have decided to support the charity for Parkinson’s disease. For more information go to the following link.

http://www.parkinsons.org.uk/content/use-your-head

Byddwn yn gwisgo penwisg am y dydd – het ddoniol/wig liwgar, a gofynnwn i bawb fydd yn cymryd rhan i ddod â chyfraniad ariannol i’r elusen.

We will be wearing a head dress for the day – a funny hat/colourful wig, and we ask       everyone who takes part to bring a sum of money for the charity.

Mae 476 o blant yn yr ysgol. There are 476 children in the school.

Os byddai pawb yn dod a 50c =£238 If everyone brings 50p.

Os byddai pawb yn dod a £1 = £476 If everyone brings £1.

Os byddai pawb yn dod a £2 = £952 If everyone brings £2.

Bydd hyn yn digwydd ar Ddydd Gwener 22/4/16 a bydd gwobr i’r het orau!

It will take place on Friday 22/04/16 – there will be a prize for the best hat or wig!

Diolch yn fawr!

CYMG      

(Cyngor Ysgol Melin Gruffydd School Council)

 unnamed

03-12-2015

Sioeau Nadolig

Gwneir casgliad ariannol ar ddiwedd pob Sioe Nadolig eleni tuag at ‘Elusen Jac bach’.   http://www.jacbach.com

19-10-2015

Diolchgarwch

imageDiolch am eich rhoddion hael heddiw.

09-10-2015

Gwasanaeth Diolchgarwch

Am fanylion pellach, cliciwch ar y linc – Ll Diolchgarwch