Ysgol Garedig

29-11-2016

Wythnos Gwrthfwlio yn y Dosbarth Meithrin

Creu a Rhoi Breichledau Cyfeillgarwch

Creu a Rhoi Breichledau Cyfeillgarwch

24-11-2016

CYLCHLYTHYR CYNGOR YSGOL MELIN GRUFFYDD

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf oddi wrth Cyngor Ysgol Melin Gruffydd!

  • cefnogi elusennau
  • dyddiadau pwysig
  • newyddion am bleidlais

cylchlythyr-tachwedd-november-newsletter

Dosbarth Derbyn: Wythnos Gwrth-Fwlio

Rydym wedi bod yn creu breichledi cyfeillgarwch ac ysgrifennu am sut i fod yn garedig ar afalau, yn dilyn Stori’r Creu.

Wythnos Gwrth-Fwlio Derbyn

23-11-2016

Wythnos gwrthfwlio

Ysgrifennu rhysait ffrindiau. Dosbarth 1R

Ysgrifennu rysait ffrindiau. Dosbarth 1R

18-11-2016

16-11-2016

“Na i Hiliaeth”

Pob lwc i ddisgyblion Melin Gruffydd wrth gymryd rhan yn ymgyrch Caerdydd yn Erbyn Bwlio – Cystadleuaeth creu poster / calendr. Dyma rai ohonynt!

na-i-hiliaeth

07-11-2016

Helpu Huggard!

Diolch am eich holl gyfraniadau!

helpwyr-huggard

04-11-2016

Gwasanaeth Diolchgarwch

Diolch o galon i rieni a chyfeillion yr ysgol am eu rhoddion hael a’r holl nwyddau i elusen Huggard. Cewch mwy o wybodaeth am Huggard ar eu gwefan http://www.huggard.org.uk/

huggard-1

21-10-2016

Casgliad diolchgarwch.

Annwyl Rieni a Ffrindiau,

Mae pobl ddigartre’ wedi cael sylw mawr yn y wasg yn ddiweddar ac wedi ysbrydoli nifer o’n disgyblion i annog Cyngor yr Ysgol i feddwl am gynorthwyo pobl mewn angen yn ein cymuned.

O ganlyniad, fel rhan o’n gwasanaeth Diolchgarwch, fe fyddwn yn casglu nwyddau glendid ar gyfer canolfan Huggard Caerdydd. Canolfan sydd yn cynorthwyo pobl ddigartre’ ein dinas.

Yn dilyn sgwrs gyda’r ganolfan, pwysleisiwyd mai nwyddau ymochi sydd angen fwyaf ar y ganolfan ar hyn o bryd. Gweler y manylion isod.

:Brwsys a phast dannedd, siampŵ, ‘gel’ cawod, offer eillio a diaroglyddion yn enwedig.

Gofynnwn yn garedig i chi  gyfrannu tuag at y casgliad wrth gasglu’r nwyddau erbyn Dydd Gwener, y 4ydd o Dachwedd. Mae modd gwneud cyfraniad ariannol yn lle, os hoffech wneud hynny.

Os am fwy o wybodaeth am y ganolfan, a’r gwaith sydd yn digwydd yno, gallwch ymweld â’r wefan isod.

http://www.huggard.org.uk/

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth

CYNGOR YSGOL MELIN GRUFFYDD

h