Ysgol Garedig

02-02-2018

12-01-2018

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Da iawn Tomi ac Ifan. Rydych yn siarad Cymraeg yn fendigedig, ac yn ffrindiau caredig. Mae Cyw yn dod i dreulio’r penwythnos gyda chi. Edrych ymlaen i gael yr hanes yr wythnos nesaf.

Ffrindiau Cyw – Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

08-12-2017

Diwrnod pyjamas

Mae dosbarthiadau Derbyn wedi cael diwrnod prysur heddiw yn darparu babi dol ar gyfer amser gwely, dylunio pyjamas lliwgar, darllen a chwarae yn y Tipi Tywyll a mwynhau siocled poeth a bisged. Da iawn chi!

16-11-2017

Wythnos gwrthfwlio Derbyn

Mae’r plant wedi ysgrifennu ar afalau yn egluro sut mae dangos caredigrwydd. Mae nhw hefyd wedi creu breichled cyfeillgarwch.

Ysgrifennu brawddeg ‘sut I fod yn bare dig’

Creu breichled cyfeillgarwch

15-11-2017

14-11-2017

Bl5E- Dydd y Cofio

#cofio #heddwch #peace #remember #pabi #poppies

13-10-2017

Diolchgarwch 19/10/17

Diolchgarwch Cyngor 17

Dyma’r wybodaeth am ein casgliad Diolchgarwch.

Diolch yn fawr!

Cyngor Ysgol Melin Gruffydd

22-09-2017

13-07-2017

Gwaith elusennol!

Bechgyn blwyddyn 5 yn derbyn tystysgrifau am eu hymdrechion, wrth godi £96.04 tuag at elusen Kyle’s Goal, yn ystod y Ffair Haf.

Da iawn chi!