Ysgol ECO

27-01-2017

18-01-2017

Clwb Garddio i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2

Ar ddydd Iau 26ain o Ionawr fe fyddem yn dechrau clwb garddio newydd i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2. Fel rhan o’r clwb garddio fe fydd y disgyblion yn cael y cyfle i wneud amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys; paratoi bocsys garddio, plannu gardd synhwyraidd a thyfu ffrwythau a llysiau.

Bydd y clwb ar ôl ysgol bob nos Iau, tan 4.30 yh.

Gan y byddem mas yn yr awyr agored, gan amlaf, efallai fydd yn syniad i’ch plentyn ddod ag esgidiau glaw i wisgo (ond nid yw hyn yn angenrheidiol).

Diolch yn fawr,
Miss Milward (Athrawes Dosbarth Derbyn)
Mrs Dwyer

25-11-2016

24-11-2016

CYLCHLYTHYR CYNGOR YSGOL MELIN GRUFFYDD

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf oddi wrth Cyngor Ysgol Melin Gruffydd!

  • cefnogi elusennau
  • dyddiadau pwysig
  • newyddion am bleidlais

cylchlythyr-tachwedd-november-newsletter

30-09-2016

Y Cyfarfod 1af!

Croeso cynnes i aelodau newydd y Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco!

Ein prosiect 1af – ry’ ni’n casglu caeadon poteli llaeth plastig er mwyn cefnogi ymgyrch Sienna, 7 oed, o Ysgol gynradd Gabalfa, sy’n codi arian i elusen ‘End Polio Now’.

Diolch!

img_3447

23-09-2016

Cyffro’r Etholiadau!

Ar ôl diwrnod o bleidleisio a chyffro, dyma ganlyniadau’r Etholiadau-roedd y canlyniadau yn agos iawn ac roedd ambell un cyfartal!

Llongyfarchiadau i’r aelodau newydd a phob lwc iddynt!

CYNGOR YSGOL 2016-17                            CYNGOR ECO 2016-17

2A          Cai Dafydd                                                  Joseff Evans

2HW     Tom Davies                                                 Gethin Williams

3W        Orla Barton                                                 Gwen Evans

3LLD   Genevieve Miles                                          Matilda Cohen

4A        Anest James                                                 Thomas Howe

4E        Seth Nicholls                                                Ethan Hanigan

5D       Phoebe Williams                                          Gruff Maher

5J       Esther Woolley                                              Tom Cadman a Milo Davies

6R      Gwenllian Boore a Henry Nicholls            Michael Davies

6L      Lola Keogh                                                      Dewi Prydderch

09-09-2016

Etholiadau Cyngor Ysgol ac Eco 23/9/16

GWAITH CARTREF CYMRAEG Bl2-6

(Welsh Homework)

Paratoi cyflwyniad byr ar gyfer ymgeisio i fod yn aelod o Gyngor Ysgol neu Gyngor Eco Melin Gruffydd.

(To prepare a short presentation that outlines reasons for wanting to be considered for a place on the School or Eco Council. This should include, personal reasons, personal skills and new ideas.)

Cofiwch gynnwys gwybodaeth am

-eich rhesymau dros ymgeisio

-eich sgiliau personol

-eich syniadau ar gyfer y Cyngor

Pob lwc!

14-07-2016

Summer Cycling Course

Cwrs Beicio

15-06-2016

Yr 3 Homework 13/6/16

celt

Gwaith cartref Bl 3 Homework

16/6/16

Fel rhan o’n thema newydd rydym yn mynd i fod yn astudio patrymau Celtaidd yn ein gwaith celf ac yn dylunio a gwneud tarian Geltaidd, sy’n arddangos patrwm Celtaidd. Ewch ati i gasglu rhai o’r adnoddau isod er mwyn eu  defnyddio yn ein tasg Dylunio a Thechnoleg

  • Cortyn o drwch amrywiol
  • Darn o gardfwrdd cryf (dim mwy na’ maint A3)
  • Topiau poteli plastig
  • Gemau plastig
  • Platiau papur

Cofiwch, nid oes angen casglu pob un o’r rhain gan y byddwn yn rhannu’r adnoddau, a does dim angen prynu pethau newydd. Galwch ail ddefnyddio neu ail gylchu pethau sydd gennych yn barod / pethau sydd ddim angen arnoch mwyaf. Diolch!

28-04-2016

Gwaith Cartref Bl 3 28/4/16

Defnyddiwch y poster hwn i’ch helpu i adnabod adar yn yr ardd!

bird_identification