Ysgol ECO

19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

16-11-2017

22-09-2017

10-05-2017

Cwrs Beicio

Oblegid y galw uchel am lefydd ar y cwrs beicio ym mis Mai, mae sesiynau ychwanegol ar gael.

Gweler yr amseroedd ychwanegol.Poster Mai 2017

27-01-2017

18-01-2017

Clwb Garddio i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2

Ar ddydd Iau 26ain o Ionawr fe fyddem yn dechrau clwb garddio newydd i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2. Fel rhan o’r clwb garddio fe fydd y disgyblion yn cael y cyfle i wneud amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys; paratoi bocsys garddio, plannu gardd synhwyraidd a thyfu ffrwythau a llysiau.

Bydd y clwb ar ôl ysgol bob nos Iau, tan 4.30 yh.

Gan y byddem mas yn yr awyr agored, gan amlaf, efallai fydd yn syniad i’ch plentyn ddod ag esgidiau glaw i wisgo (ond nid yw hyn yn angenrheidiol).

Diolch yn fawr,
Miss Milward (Athrawes Dosbarth Derbyn)
Mrs Dwyer

25-11-2016

24-11-2016

CYLCHLYTHYR CYNGOR YSGOL MELIN GRUFFYDD

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf oddi wrth Cyngor Ysgol Melin Gruffydd!

  • cefnogi elusennau
  • dyddiadau pwysig
  • newyddion am bleidlais

cylchlythyr-tachwedd-november-newsletter

30-09-2016

Y Cyfarfod 1af!

Croeso cynnes i aelodau newydd y Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco!

Ein prosiect 1af – ry’ ni’n casglu caeadon poteli llaeth plastig er mwyn cefnogi ymgyrch Sienna, 7 oed, o Ysgol gynradd Gabalfa, sy’n codi arian i elusen ‘End Polio Now’.

Diolch!

img_3447

23-09-2016

Cyffro’r Etholiadau!

Ar ôl diwrnod o bleidleisio a chyffro, dyma ganlyniadau’r Etholiadau-roedd y canlyniadau yn agos iawn ac roedd ambell un cyfartal!

Llongyfarchiadau i’r aelodau newydd a phob lwc iddynt!

CYNGOR YSGOL 2016-17                            CYNGOR ECO 2016-17

2A          Cai Dafydd                                                  Joseff Evans

2HW     Tom Davies                                                 Gethin Williams

3W        Orla Barton                                                 Gwen Evans

3LLD   Genevieve Miles                                          Matilda Cohen

4A        Anest James                                                 Thomas Howe

4E        Seth Nicholls                                                Ethan Hanigan

5D       Phoebe Williams                                          Gruff Maher

5J       Esther Woolley                                              Tom Cadman a Milo Davies

6R      Gwenllian Boore a Henry Nicholls            Michael Davies

6L      Lola Keogh                                                      Dewi Prydderch