Ysgol Dechnoleg Gwybodaeth

03-12-2015

Gwaith Cartref 3.12.15

Eich gwaith cartref yr wythnos hon:

Phonics- Geiriau sillafu/Poster

TGCH a Rhifedd- I ddefnyddio meddalwedd J2e sydd ar HWB i greu graff llinell o’r data a gasglwyd yn ystod yr arbrawf wyddoniaeth (Gwaith Cartref yr wythnos ddiwethaf). Mae pob plentyn wedi derbyn enw defnyddiwr a chyfrinair er mwyn cwblhau’r dasg.

Mae’r fidio yma yn esbonio’r camau i chi.

Mae llu o wybodaeth am e-ddiogelwch i rieini a phlant ar wefan yr ysgol! http://www.ygmg.com/en/gwybodaeth/gwefannau-diddorol/

23-11-2015

Ein Harweinwyr Digidol!

Arweinwyr digidol 2015-16

Arweinwyr digidol 2015-16

            

13-11-2015

Gwybodaeth, gwefannau ac adnoddau e-Ddiogelwch

Edrychwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am e-ddiogelwch a diogelu eich plant ar-lein.

Gwybodaeth E-Ddiogelwch i Rieni

04-11-2015

Cyfarfod Digidol Plant 3/11/15

Aeth Arweinwyr digidol  Bl5 a 6 yr ysgol i ymweld ag Arweinwyr Digidol Ysgol Bryn Deri am Gyfarfod Digidol Plant a drefnwyd rhwng y ddwy ysgol.  Cafodd y disgyblion y cyfle i drafod ac arbrofi â thechnoleg megis Lego Mindstorm, Kodu, Scratch, Mindcraft, Raspberry Pis yn ogystal â chreu ffilm am eu profiadau gan ddefnyddio technoleg ‘Sgrin Werdd’ (Green Screen). Diolch i Ysgol Bryn Deri am gynnal y cyfarfod.

Lluniau

Fidio o’u profiadau

22-09-2015

05-06-2015

Gwaith Cartref Bl 4 04.06.15

Gwaith cartref yr wythnos yma yw i barhau i osod ffeithiau a gwybodaeth am robotiaid ar wal Padlet eich dosbarth.

Hoffwn os allwch chi hefyd ychwanegu gwybodaeth am drydan, gan y byddwn yn astudio cylchedau trydan yn ystod ein gwersi Gwyddoniaeth yr wythnos nesaf.

Dyma’r linc i chi eto:

Cofiwch ddilyn ein rheolau e-Ddiogelwch wrth ddefnyddio’r we!

Diolch

Miss Arnott & Mr ap Iwan

23-05-2015

Gwaith Cartref Bl 4 22.05.15

Gwaith Cartref Bl 4 22.05.15:

Ein thema newydd ar ôl yr hanner tymor fydd ‘Robotiaid ac ati’. Gobeithiwn eich bod yn gallu gwneud gwaith ymchwil dros yr hanner tymor er mwyn eich helpu gyda gwaith dosbarth pan yn dychwelyd i’r ysgol ar ôl y gwyliau.

Dyma yw’r gwaith cartref:

  • Padlet – Cliciwch ar y linc er mwyn cyflwyno eich gwaith cartref  ar dudalen Padlet eich dosbarth (gweler eich llyfr gwaith cartref am fanylion o’r hyn sydd angen ymchwilio). Cofiwch gynnwys eich enw gyda’ch ‘post’ ar y Padlet. Gallwch chi hefyd gynnwys syniadau am beth hoffech chi ddysgu am yn ystod y thema.
  • Linc dosbarth Miss Arnott – http://padlet.com/Miss_Arnott/pw73t731r2mu
  • Linc dosbarth Mr ap Iwan – http://padlet.com/aledapiwan/tgbsqbxy5k3a
  • Phonics – dysgu geiriau o wythnosau 4,5 a 6 – prawf ar 02.06.2015.

I orffen erbyn: 02.06.2015

Cofiwch ddilyn ein rheolau e-Ddiogelwch wrth ddefnyddio’r we!

Diolch a mwynhewch y gwyliau!

Miss Arnott & Mr ap Iwan

17-05-2015

10-05-2015

Gwybodaeth am e-Ddiogelwch i rieni.

Dyma wefannau sy’n rhoi gwybodaeth i rieni ar sut i gadw’ch plentyn yn ddiogel ar y We:

Hwb e-Ddiogelwch

South West Grid for Learning

ThinkUKnow – Rhieni

CEOP

Childnet International  &  Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

07-05-2015