Ysgol Dechnoleg Gwybodaeth

14-06-2017

Diogelwch ar y we

Diogelwch ar y we – cliciwch ar y linc – SCHOOLS LETTER -CYMRAEG

13-06-2017

11-05-2017

Clwb Codio- Gwahoddiad i ddisgyblion Bl4

Mae cyfle i rai disgyblion Blwyddyn 4 i fynychu’r Clwb Côdio dros y bythefnos nesaf (18fed a’r 25ain o Fai)

Cynhalir y clwb ar ol ysgol ar ddydd Iau rhwng 3:30 a 4:30 y.p yn yr ysgol.

Os hoffech ddod i Glwb Codio yr Ysgol, cofrestrwch yma

31-03-2017

17-03-2017

Her ‘Cadw’n Iach’ Clwb Codio wedi ei chwblhau!

Da iawn chi am ddatrys yr her! Llwyddoch i gynhyrchu oriawr a oedd yn cyfrich camau wrth i chi redeg o gwmpas y buarth! Gwych!

17-02-2017

Her Clwb Codio!

Her Clwb Codio!

Annwyl Aelodau Clwb Codio MG,

A fedrwch chi ein helpu drwy ddatrys ein problem? Pwyswch yma ac yna mewngofnodwch i wefan HWB  (Ardal Clwb Codio) am fanylion pellach!

Diolch,

Mrs Eldridge and Miss Arnott

microbit-2

13-02-2017

07-02-2017

5D ar ddiwrnod ‘Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy diogel’

diogelwch diogelwch2

diogelwch3

Bu 5D yn brysur yn ysgrifennu sgriptiau ynglŷn â pheryglon seibrfwlian er mwyn codi ymwybyddiaeth o sut i fod yn fwy gofalus ar y we. Yna aethant ati i ffilmio gan ddefnyddio app iMovie. Er bod pawb wedi cael llawer o hwyl, gobeithio bod pawb wedi dysgu sut mae gwarchod eu hunain ar lein.

Diwrnod e-ddiogelwch!

Diwrnod diogelwch ar y we!
Pecyn Clwstwr e-ddiogelwch ar y ffordd heddiw! Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth a dychwelwch y daflen wedi ei arwyddo os gwelwch yn dda.

Cewch hyd i gopïau electronig ar y wefan, ynghyd a rhestr o wefannau defnyddiol.

Ewch i adran ‘Gwybodaeth i Rieni’  a dewis ‘tab’ e-ddiogelwch.

Diolch!