Ysgol Dechnoleg Gwybodaeth

14-06-2018

19-04-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 19.04.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 19.04.18:

 • Creu cwis ar lein gan ddefnyddio j2Vote ar Hwb – defnyddiwch j2Vote er mwyn creu ‘cwis’ am fwydydd i’ch ffrind – mwy o fanylion yn y llyfr gwaith cartref.

Erbyn: 24.04.18

Diolch

01-02-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 01.02.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 01.02.18:

 • I barhau i ddysgu’r darn llefaru ar gyfer yr Eisteddfod.
 • I ddysgu’r geiriau sillafu ar gyfer y prawf sillafu ar Ddydd Mawrth (06.02.18)
 • I greu pwerbwynt am un o gestyll Cymru (trwy gyfrwng y Gymraeg) – mwy o wybodaeth isod – erbyn 13.02.18

Fel rhan o waith y thema ‘Cestyll a Dreigiau’, rydym wrthi yn edrych ar agweddau o gestyll Cymru.

Rydym yn awyddus i chi gwblhau cyflwyniad llafar (2-3 munud) ar un o gestyll Cymru. Mi fydd angen i chi ymchwilio, casglu a chrynhoi gwybodaeth a chyflwyno’r wybodaeth ar un o gestyll Cymru i weddill y dosbarth. Mi fydd y cyflwyniad yn cael ei gyflwyno ar lafar a mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw gyfrwng i’ch helpu e.e pŵer bwynt, keynote neu unrhyw ffordd arall sy’n briodol. Eich sgiliau cyflwyno a siarad sydd bwysicaf felly cofiwch ymarfer a chadwch e’n syml! Mi fydd angen y cyflwyniad i fod yn Gymraeg!

Meini prawf llwyddiant ar gyfer y dasg:

–  Gwaith ymchwil (Llyfrgell, pamffledi, Padlet y dosbarth neu’r We*)

–  Defnyddio delweddau, graffiau a/ neu dyluniadau sy’n berthnasol.

–  Rhowch reswm am eich dewisiadau. (Mynegi barn)

–  Siarad yn glir ac yn uchel

–  Defnyddio iaith ffurfiol a graenus.

Beth i gynnwys?

 • Dyddiad adeiladwyd/ Cyfnod hanesyddol
 • Pwy adeiladodd y Castell?/ Pwy oedd yn byw yno?
 • Lleoliad y Castell?
 • Math o gastell (Mwnt a Beili neu Tomen a Beili/ Castell Cyd-ganol/ Castell amddiffynfa gylch)?
 • Nodweddion- Ffos/ Porthcwlis/ Muriau/ Tyrrau/ Pont godi/
 • Allan o ba ddeunydd adeiladwyd y castell?
 • Unrhyw wybodaeth arall

Dyma restr o wefannau defnyddiol i chi

VisitWales.com http://www.visitwales.com/things-to-do/attractions/castles-heritage/castles

WelshCastles.co.uk http://www.welsh-castles.co.uk/#

BBC- History- Castles http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/castles.shtml

Ancientfortresses.org- http://www.ancientfortresses.org/welsh-castles.htm

The schoolrun.com http://www.theschoolrun.com/homework-help/castles

Sut i arbed gwaith?

 • Mae croeso i chi ddefnyddio gwefan HWB i arbed y gwaith
 • Ebostiwch e i’ch cyfrif e-bost hwb
 • Argraffu’r gwaith yn barod i wenud eich cyflwyniad

*Diogelwch ar y we

Cofiwch ofyn am ganiatad oedolyn cyn defnyddio’r we a defnydiwch y gwefannau uchod i’ch helpu. Mae llu o wybodaeth am e-ddiogelwch i rieni a phlant ar wefan yr ysgol http://www.ygmg.com/en/gwybodaeth/gwefannau-diddorol/

Diolch a mwynhewch!!!

12-01-2018

20-12-2017

06-12-2017

22-11-2017

Ffilmio a chreu adnoddau ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018

South West Grid for Learning yn ffilmio a chreu adnoddau gyda’r arweinwyr digidol a rhai o ddisgyblion Bl6 fel rhan o baratoadau dathlu  Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel ar Chwefror 6ed, 2018.

Ffilmio- DDRhyFD 2018/ SID 2018

07-11-2017

Gwaith Cartref – Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018

                         Gwaith Cartref– E-Ddiogelwch                  

Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 

 Erbyn   24/11/17 

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 yn cael ei gynnal ar Chwefror 2018, a bydd yn defnyddio’r slogan Creucysylltu a rhannu parch’. 

Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel yn ddiwrnod byd-eang o ddathlu’r cyfleoedd sydd gan y rhyngrwyd i’w cynnig, ac mae’n ddiwrnod i drafod y ffordd mae’r rhyngrwyd yn effeithio ar bawb, o blant a phobl ifanc i genedlaethau hŷn. 

Beth mae’r gystadleuaeth yn 2018 yn ei olygu? 

Mae cystadleuaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 yn gofyn i blant a phobl ifanc archwilio sut mae bod ar-lein yn gwneud iddynt deimlo, a hynny mewn un o bedwar categori: 

 • Geiriau  
 • Ffilm  
 • Cerddoriaeth  
 • Celf 

Mae’n rhaid i’r hyn rydych chi wedi’i greu fod yn waith gwreiddiol o’r dechrau i’r diwedd. Gall y gwaith gael ei gyflwyno’n Gymraeg, yn Saesneg neu yn y ddwy iaith.
 

Syniadau ar gyfer y gystadleuaeth 

Byddwch mor greadigol, dyfeisgar, gwreiddiol ac agored ag y dymunwch – a defnyddiwch gerdd, ffilm fer, darn o gerddoriaeth neu baentiad i geisio dangos sut rydych chi’n teimlo weithiau pan fyddwch yn chwarae gemau, yn siarad â ffrindiau neu’n gwylio fideos ar-lein. Dyma rai syniadau ar gyfer y categorïau gwahanol: 

Geiriau –  cerdd neu stori fer. (Uchafswm o 500 gair) 

Ffilm – Y spielberg nesaf? Gallech gyflwyno animeiddiad, rhywbeth rydych wedi’i ffilmio ar eich ffôn eich neu ffil, rydych wedi’i gwneud gyda’ch ffrindiau.  (Hyd at munud) 

Cerddoriaeth – Darpar Adele? Gallech ysgrifennu a pherfformio cân, rap neu’ch darn cerddoriaeth eich hun (Hyd at munud) 

Celf – Gallech gyflwyno paentiad, braslun, collage neu stribed comig rydych wedi’i greu. 

26-10-2017

25-10-2017