Ysgol Dechnoleg Gwybodaeth

05-10-2017

Newyddion Clwb Codio 5.10.17

Dyma engrhaifft o beth rydym yn dysgu yng Nghlwb Codio MG.

Mae criw o Flwyddyn  6 wedi dysgu iaith HTML – sef y cod tu ôl i greu gwefan. Dyma esiampl o fy ngwaith codio o’r haul yn codi a machlud dros y môr.

Gan Beca D

22-09-2017

20-09-2017

Clwb Codio Bl5 a 5 (Tymor yr Hydref 2017)

Clwb Codio i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6

Pryd?: Ar nos Iau (28.9.17- 21.12.17)

Amser: 15:30 tan 16:30

Lleoliad: Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

Pris: Am ddim

Cofrestrwch yma am e-docyn

Er mwyn sicrhau diogelwch eich plentyn, gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ddod a llythyr i'r clwb os ydynt wedi derbyn caniatâd i gerdded adref wedi i'r clwb orffen. Diolch

14-06-2017

Diogelwch ar y we

Diogelwch ar y we – cliciwch ar y linc – SCHOOLS LETTER -CYMRAEG

13-06-2017

11-05-2017

Clwb Codio- Gwahoddiad i ddisgyblion Bl4

Mae cyfle i rai disgyblion Blwyddyn 4 i fynychu’r Clwb Côdio dros y bythefnos nesaf (18fed a’r 25ain o Fai)

Cynhalir y clwb ar ol ysgol ar ddydd Iau rhwng 3:30 a 4:30 y.p yn yr ysgol.

Os hoffech ddod i Glwb Codio yr Ysgol, cofrestrwch yma

31-03-2017

17-03-2017

Her ‘Cadw’n Iach’ Clwb Codio wedi ei chwblhau!

Da iawn chi am ddatrys yr her! Llwyddoch i gynhyrchu oriawr a oedd yn cyfrich camau wrth i chi redeg o gwmpas y buarth! Gwych!

17-02-2017

Her Clwb Codio!

Her Clwb Codio!

Annwyl Aelodau Clwb Codio MG,

A fedrwch chi ein helpu drwy ddatrys ein problem? Pwyswch yma ac yna mewngofnodwch i wefan HWB  (Ardal Clwb Codio) am fanylion pellach!

Diolch,

Mrs Eldridge and Miss Arnott

microbit-2

13-02-2017