Staff

Pennaeth

Dirprwy Bennaeth

Staff Addysgu

Swyddog Teulu

Mrs Noni Laugharne

Ysgrifenyddesau’r Ysgol

Mrs Esyllt Williams

Mrs Helena Jones

Cynorthwywyr Dysgu

Mrs Kate Haines

Mrs Carolyn Ford

Miss Anna Dee

Mrs Rachel Pitman

Miss Emily Watson

Mrs Sara Holliday

Miss Elin Williams

Miss Glesni Delve

Mrs Rachel Dwyer

Mrs Catrin Edwards

Mrs Amy Evans

Miss Sam Neathy

Mrs Chantelle Ohimekpen

Mrs Sharon Rich

Mrs Lorraine Rogers

Miss Daneka Stephens

Mrs Buddug Williams

Goruchwylwyr Amser Cinio

Yvonne Clark

Mrs Geraldine Hughes

Mrs Chantelle Ohimekpen

Gofalwr

Simon Bullen

Staff Glanhau

Karen Murphy

Liz Jones

Yvonne Clark

Mrs Geraldine Hughes

Clwb Brecwast

Helen Cox

Rosalyn James

Natalie Price-Jones

Nadira Rahman

Sharon Richards

Chris Woodman