Staff

Pennaeth

Dirprwy Bennaeth

Staff Addysgu

Swyddog Teulu

Mrs Noni Laugharne

Ysgrifenyddesau’r Ysgol

Mrs Esyllt Williams

Mrs Helena Jones

Cynorthwywyr Dysgu

Miss Megan Thomas

Sara James

Mrs Kate Haines

Mrs Carolyn Ford

Miss Anna Dee

Mrs Sara Holliday

Miss Elin Williams

Miss Glesni Delve

Mrs Rachel Dwyer

Mrs Catrin Edwards

Mrs Amy Evans

Miss Sam Neathy

Mrs Chantelle Ohimekpen

Mrs Sharon Rich

Mrs Lorraine Rogers

Miss Daneka Stephens

Mrs Buddug Williams

Goruchwylwyr Amser Cinio

Karen Murphy

Yvonne Clark

Mrs Geraldine Hughes

Mrs Chantelle Ohimekpen

Gofalwr

Simon Bullen

Staff Glanhau

Karen Murphy

Yvonne Clark

Mrs Geraldine Hughes

Clwb Brecwast

Helen Cox

Rosalyn James

Nadira Rahman

Chris Woodman