Derbyn R

Teacher: Miss Gwenno Roberts

Athrawes o Ynys Môn ydw i sydd bellach wedi ymgartrefu yma yng Nghaerdydd ar ôl gweithio dros 10 mlynedd mewn ysgolion rhyngwladol. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant yn y Cyfnod Sylfaen ac yn mwynhau celf a chrwydro ar fy meic yn fy amser hamdden.

Derbyn – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref 2016 – Autumn 2016 Curriculum Map

10-05-2015

Gwybodaeth am e-Ddiogelwch i rieni.

Dyma wefannau sy’n rhoi gwybodaeth i rieni ar sut i gadw’ch plentyn yn ddiogel ar y We:

Hwb e-Ddiogelwch

South West Grid for Learning

ThinkUKnow – Rhieni

CEOP

Childnet International  &  Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Canlyniadau Y Wobr Werdd 08.05.2015

Wobr Werdd Meithrin 08.05.2015Llongyfarchiadau i’r Meithrin ar ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 150g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015  (Wythnos yn gorffen 08.05.2015)

07-05-2015

04-05-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 01.05.2015

Y Wobr Werdd 01.01.2015Llongyfarchiadau i ddosbarth 1R am ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 200g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 01.05.2015)

24-04-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 24.04.2015

Llongyfarchiadau Dosbarth DL!Llongyfarchiadau i ddosbarth DL am ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 100g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 24.04.2015)

24-03-2015

Cwrs Chwarae a Iaith

Cynhelir cwrs Chwarae a Iaith bob bore dydd Gwener am 6 wythnos ar ol y Pasg. Gweler y daflen atodedig.  Chwarae a Iaith.

06-03-2015

Diwrnod y Llyfr

Newid Trefn

Dosbarthiadau Meithrin,Derbyn,Bl1 a Bl2

Diwrnod y Llyfr Dydd Iau Mawrth 12fed

Mae croeso i’r plant wisgo fel cymeriad allan o stori/lyfr Cymraeg (neu cyfieithiad o’r Saesneg) gan ddod a’r llyfr gyda nhw i’r ysgol. Cofiwch bod angen mynd i’r ty bach yn ystod y dydd, felly gwisgoedd call os gwelwch yn dda. Mi fydd gwobrau ar gael hefyd i’r wisg orau!

04-03-2015

19-02-2015

Cystadleuwyr Eisteddfod 2015

Dyma rhestr o’r cystadleuwyr fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch ar y 7fed o Fawrth yn Ysgol Glantaf a’r Eisteddofd Dawns ar y 10fed o Fawrth.

Unawd Bl.2

Imogen Evans, Liwsi Nel Williams, Anest James, Mari Evans, Sara Daniel, Caron Dafydd

Unawd Bl.3&4

Esther Woolley, ElliwJones, Molli Elin, Martha Bright, Cadi Gwen, Saran Jones, Cari Thomas

Unawd Bl 5 a 6

Enfys Evans, Hari Lewis, Hannah Boore, Caitlin Allan, Erin Jones, Elan Oldery, Cadi Davage

Deuawd

Harri M a Tomos W, Mari L a Enfys Evans, Sara Mackie a Caitlin Allan, Erin Jones a Katie Anderson

Parti Deulias

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans

Parti Unsain

Efa Greenway, Erin Jones, Mari Lewis, Caitlin Allen, Enfys Evans, Harri Matcalfe, Aton Evans, Ifan Rees, Catrin Powell, Steffan Rayment,

Cor

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans, Iestyn Thomas, Esyllt Hedd, Olympia Koursarou, Carys Bennett, Cadi Davage, Jeia Puri-Evans, Abi Sebury, Luned Evans, Ben Browb, Ariache Koursarou, Hannah Boore, Beca Tinnuche Jones, Non Drake, Daniel Rizzo, Emily Savastrao, Miriam John, Efa Powell, Lois Pithrck, Beac Jones, Lydia Cohen, Amy Styles, Elli Hingman, Steffan Powys-Downes, Alys Smith

Cerdd Dant Bl 6

Hannah Boore

Alaw Werin

Cadi Gwen

Piano

Elena Chapman, Cadi Davage, Tirion Davies, Esyllt Hedd

Pres

Steffan Rayment, Iestyn Thomas, Owen Lloyd-Jones

Chwithbrennau

Sara Mackie, Cadi Davage, Elena Chapman

Llefaru Bl 2 a Iau

Mari Evans, Mirriam Rozzo, Imogen Evans, Morgan Dwyer, Gethin Williams, Liwsi Nel Williams

Llefaru Bl 3 a 4

Esther Wooley, Mali Newis, Phoebe Williams, Twm Rhys, Awen Dwyer, Luned De Saxe

Llefaru Bl 5 a 6

Luned Evans, Cadi Davage, Evan Harfield, Steffan Rayment, Hannah Boore

Grwp Llefaru

Luned Evans, Harri Metcalfe, Iestyn Thomas, Mari Lewis, Non Drake, Brown,Eli Higman, Aridry Koursarou. Hannah Boore

Ymgom

Mari Lewis, Esyllt Hedd a Aron Evans

Dawnsio Hip hop/Stryd / Disgo

ElinDimond, Non Drake, Catrin Poell, Nia Sadler, Mari Lewis, Megan Howe, Lois Pittick, Erin Williams, Keeli Wilkinson, Lola Keogh, Beca Tinuche-Jones

Pob lwc i bawb!

23-01-2015