Derbyn R

Teacher: Miss Gwenno Roberts

Athrawes o Ynys Môn ydw i sydd bellach wedi ymgartrefu yma yng Nghaerdydd ar ôl gweithio dros 10 mlynedd mewn ysgolion rhyngwladol. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant yn y Cyfnod Sylfaen ac yn mwynhau celf a chrwydro ar fy meic yn fy amser hamdden.

Derbyn – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref 2016 – Autumn 2016 Curriculum Map

09-02-2016

22-01-2016

Cyswllt Cartref 22.1.16

Cyswllt Cartref Melin Gruffydd.
Annwyl Rieni.
Dros yr wythnosau nesaf fe fyddwn yn dysgu ac yn dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd. Os oes gennych unrhyw nwyddau / gwisgoedd / gwrthrychau / lluniau o Tseina, a fyddwch cystal a’u hanfon mewn gyda’ch plentyn.
Hefyd, byddwn yn creu offerynnau cerdd yn y dosbarth, yn barod am ein ‘Gormydaith Blwydddyn Newydd Tseina’. Gwerthfawrogwn unrhyw geriach o gartref e.e. tiwbiau papur cegin, bocsys cardfwrdd, bandiau elastig a.y.y.b.
Diolch am eich cyd-weithrediad.
Athrawon Dosbarth Derbyn.

18-12-2015

03-12-2015

Sioeau Nadolig

Gwneir casgliad ariannol ar ddiwedd pob Sioe Nadolig eleni tuag at ‘Elusen Jac bach’.   http://www.jacbach.com

25-11-2015

Cyswllt Cartref Derbyn

Annwyl Rieni,
Fel rhan o’n thema ‘Pan af i gysgu’ fe fyddwn yn cynnal ‘diwrnod pyjamas.’ A fyddai modd i’ch plentyn ddod i’r ysgol wedi gwisgo mewn pyjamas a dod a’i hoff degan meddal a’i hoff stori amser gwely gyda hwy i’r ysgol ar ddydd Llun, y 30ain o Dachwedd.
Diolch yn fawr,
Athrawon y Dosbarth Derbyn

24-11-2015

Ffair lyfrau – Siop y Felin a Scholastic

Mi fydd ffair lyfrau yn cael ei gynnal yn neuadd yr Ysgol yr wythnos nesaf, 3:30yp tan 4:30yp-

Nos Lun, 30/11/15

Nos Fercher 2/12/15

Nos Iau 3/12/15

Dewch i gefnogi!

23-11-2015

Ein Harweinwyr Digidol!

Arweinwyr digidol 2015-16

Arweinwyr digidol 2015-16

            

13-11-2015

Gwybodaeth, gwefannau ac adnoddau e-Ddiogelwch

Edrychwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am e-ddiogelwch a diogelu eich plant ar-lein.

Gwybodaeth E-Ddiogelwch i Rieni

11-11-2015

“Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach”

Mi fydd y dosbarthiadau Derbyn yn mynd i Theatr y Sherman ar Ddydd Mawrth 15fed o Ragfyr i wylio sioe “Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach”.
Byddwn yn gadael am 1yh ac yn dychwelyd erbyn diwedd y dydd.
Cost y daith yw £10, gellir talu drwy Parent Pay neu drwy anfon yr arian i’r ysgol gyda’r slip caniatâd.
Diolch i’r rhai sydd eisoes wedi gwirfoddoli, mae gennym ddigon o oedolion erbyn hyn.

09-10-2015

CYSWLLT CARTREF Derbyn 9.10.15

Diolch yn fawr am yr holl eitemau Hydrefol. Mae’r plant wedi bod wrth eu boddau yn creu draenogod a chartrefi ar ei cyfer. Dros y diwrnodau nesaf hoffwn i’r plant fod yn greadigol wrth ddefnyddio amrywiaeth o ddail i greu anifail/anifeiliaid. (Gweler enghreifftiau ar y llythr.)
Edrychwn ymlaen i weld y gwaith wythnos nesaf.
Diolch yn fawr,
Athrawon Dosbarth Derbyn