Derbyn R

Teacher: Miss Gwenno Roberts

Athrawes o Ynys Môn ydw i sydd bellach wedi ymgartrefu yma yng Nghaerdydd ar ôl gweithio dros 10 mlynedd mewn ysgolion rhyngwladol. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant yn y Cyfnod Sylfaen ac yn mwynhau celf a chrwydro ar fy meic yn fy amser hamdden.

Derbyn – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref 2016 – Autumn 2016 Curriculum Map

06-06-2016

New football club

Clwb Pel Droed yr Urdd yn dechrau ar astro MG dydd Sadwrn yma
9-10am – Derbyn
10-11am – Blwyddyn 1

Clwb Pel Droed

27-05-2016

Supporting and donating!

penawd c

Annwyl bawb,

Rydym wedi derbyn cais a chytuno i godi arian i Ganolfan Ganser Felindre wrth wisgo coch, tra’n cefnogi tîm Cymru yn yr Euros ar yr un pryd!

Gofynnwn i’r plant wisgo coch ar Ddydd Iau 16eg o Fehefin, 2016 ac i ddod a chyfraniad ariannol i’r ysgol,  pan fydd Cymru yn chwarae pêl droed yn erbyn Lloegr.

Gobeithiwn bydd y diwrnod yn un hwylus ac yn llwyddiannus i Gymru!

Cefnogwch Gymru gan wisgo coch!

Diolch yn fawr,

CYMG

(Cyngor Ysgol Melin Gruffydd)

logo

21-04-2016

Codi hwyl wrth godi arian! Yfory!

IMG_0075

Cofia dy benwisg a dy gyfraniad ar Ddydd Gwener 22/4/16

15-04-2016

Cyswllt Cartref 15.4.16

Thema y tymor hwn yw Deinosoriaid. Gwerthfawrogwn unrhyw eitemau sy’n ymwneud â deinosoriaid. Os oes gennych unrhyw lyfrau, teganau neu luniau gartref dewch a hwy i’r ysgol i ni eu cadw am gyfnod byr.

Yn ogystal, gofynnir i’r plant greu model o unrhyw ddeinosor o’u dewis. Gall fod yn fodel wedi ei greu allan o glai, o gardfwrdd neu unrhyw offer ailgylchu. A fyddai modd i chi ddod a’r modelau i’r ysgol erbyn Dydd Gwener, Ebrill y 29ain. Edrychwn ymlaen i’w gweld!!

Diolch yn fawr
Athrawon y Dosbarth Derbyn

24-03-2016

11-03-2016

04-03-2016

23-02-2016

Diwrnod y Llyfr 03/03/16

Fe fydd y dosbarthiadau Meithrin, Derbyn, 1 a 2 yn dathlu diwrnod y llyfr ar ddydd Iau Mawrth y 3ydd!
Diolch

12-02-2016

Cyswllt Cartref Hanner Tymor 12.2.16

Gan mai ein thema yw Bwyd a Blasu, a fyddai modd i chi goginio gyda’ch plentyn gartref yn ystod y gwyliau. Hoffwn i chi gymryd lluniau camera ohonynt yn paratoi a bwyta’r bwyd gartref (gyda’ch teulu/ffrindiau/gofalwyr) ac i’r plant geisio ysgrifennu brawddeg i gyd fynd â’r llun. A fyddai modd i chi yrru’r gwaith nol i’r ysgol ar ôl y gwyliau er mwyn i ni drafod eu profiadau yn y dosbarth.

Diolch,
Athrawon y Dosbarth Derbyn

Diwrnod y Llyfr 3/3/16

Fe fydd y Cyfnod Sylfaen (Derbyn, Bl1 a Bl2) yn dathlu diwrnod y Llyfr eleni ar ddydd Iau, Mawrth y 3ydd. Croeso i’ch plentyn i ddod mewn i’r ysgol yn gwisgo fel ei hoff gymeriad allan o lyfr. Fe fydd gwobr i bob dosbarth am y wisg orau. Pob lwc!