Derbyn R

Athrawes: Miss Rebecca Milward

Athrawes newydd gymhwyso o Bontypridd. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant yn y blynyddoedd cynnar ac yn hoff o ddysgu trwy chwarae. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn ffitrwydd, drama a garddio.

Derbyn – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref 2016 – Autumn 2016 Curriculum Map

08-12-2017

Tylluanod

Fel rhan o’n thema Pan af i Gysgu daeth tylluanod i fewn i weld y dosbarthiadau Derbyn.

Diwrnod pyjamas

Mae dosbarthiadau Derbyn wedi cael diwrnod prysur heddiw yn darparu babi dol ar gyfer amser gwely, dylunio pyjamas lliwgar, darllen a chwarae yn y Tipi Tywyll a mwynhau siocled poeth a bisged. Da iawn chi!

03-12-2017

26-11-2017

19-11-2017

17-11-2017

16-11-2017

Wythnos gwrthfwlio Derbyn

Mae’r plant wedi ysgrifennu ar afalau yn egluro sut mae dangos caredigrwydd. Mae nhw hefyd wedi creu breichled cyfeillgarwch.

Ysgrifennu brawddeg ‘sut I fod yn bare dig’

Creu breichled cyfeillgarwch

12-11-2017

05-11-2017

22-10-2017