Newyddion

24-05-2018

22-05-2018

Presenoldeb

18 05 18Ewch amdani wythnos yma! pa ddosbarth sy’n mynd i sicrhau 100% !!

Blwyddyn 6 – Diwrnod pontio Glanataf

Cliciwch ar y linc i agor llythyr Glantaf – Llythyr Gweithgaredd Criced Bl.6 – Mehefin 2018

Diolch

Mr Illtud James

21-05-2018

Diogelu Data

Mae’r gyfraith Diogelu Data yn newid!

Ar ôl dydd Gwener, 25 Mai 2018 ni fyddwch yn derbyn e-byst neu negeseuon testun gan Ysgol Melin Gruffydd….oni bai eich bod yn dychwelyd y ffurflen hon atom cyn hynny! – letter for consent Cymraeg

Mae’n ofynnol yn gyfreithlon i ni gasglu a chadw gwybodaeth am eich plentyn megis enw, cyfeiriad, manylion cyswllt a dyddiad geni yn ogystal ag enwau a manylion cyswllt pobl i gysylltu ȃ hwy mewn argyfwng.
Ond mae’n rhaid i ni gael eich caniatâd ar gyfer y pethau canlynol. Ticiwch bob blwch yn unigol, yna arwyddwch ar waelod y ffurflen a’i ddychwelyd i’r ysgol, os ydych yn rhoi caniatâd i ni barhau i:
1. Ddefnyddio eich rhif ffôn symudol i anfon neges destun atoch.
2. Ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost.
O ddydd Gwener 25 Mai, os na fyddwn wedi derbyn eich caniatâd (trwy ddychwelyd y ffurflen hon), ni fydd modd i’r ysgol anfon e-byst neu negeseuon testun atoch.
Buaswn yn ddiolchgar iawn petaech yn dychwelyd y ffurflen i’r ysgol cyn gynted ag y bo modd. Bydd hyn o gymorth mawr i ni.
Diolch yn fawr
Illtud James
Pennaeth

Copi o’r Hysbysiad Preifatrwydd – GDPR – Schools Privacy Notice – CYMRAEG

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

Casglu plant yn ystod y diwrnod ysgol

Os ydych yn gorfod casglu eich plentyn yn ystod y diwrnod ysgol, dylid cwblhau y slip trosglwyddo (papur) a chofnodi hynny ar y sgrin yn y brif fynedfa.

Diolch

Mr Illtud James

17-05-2018

16-05-2018

Gwaith elusennol Bl4 – Pobi dros Bobath! DIOLCH!

Diolch yn fawr i bawb am gefnogi #Bl4 ddoe gyda’u stondin #PobiDrosBobath – rydym wedi codi cyfanswm anhygoel o £283.84! Gwych! Thank you to all who supported #Yr4’s #BakeForBobath cake sale yesterday – total raised was £283.84! Fantastic! #YsgolGymunedol #CommunitySchool @BobathWales #NA