Newyddion

16-11-2018

Presenoldeb wythnos yma

wythnos10

Gwych – da iawn!

09-11-2018

Heol Glan y Nant

Annwyl rieni,
Mae sefyllfa Heol Glan y Nant wedi bod yn destun pryder i ni fel staff a llywodraethwyr yr ysgol ers amser. Ein ffocws ni yw diogelwch disgyblion yr ysgol. Mae’r pryderon yma wedi cael eu trafod gyda Chyngor Caerdydd sydd wedi penderfynu gosod rheol newydd yn ei le. Bydd Heol Glan y Nant ar gau i draffig am gyfnod yn y bore ac yn y prynhawniau a bydd arwyddion a chamerâu yn cael eu gosod fel rhan o’r broses yma.
Bydd y drefn newydd yma yn dechrau cyn bo hir – fe fydd Cyngor Caerdydd yn dosbarthu llythyr i bob rhiant a thrigolion y stryd yn amlinellu’r rheolau newydd.
Gofynnwn yn garedig i chi am eich cydweithrediad yn y mater pwysig yma.

Yn gywir,

Mr Illtud James
(Pennaeth)

06-11-2018

Casgliad Bwyd

Fel rhan o ddiolchgarwch Ysgol Melin Gruffydd, gofynnwn yn garedig i chi gyfrannu bwyd ar gyfer Banc Bwyd Caerdydd.

Dewch a’r bwyd i mewn yfory neu fore dydd Iau.

Home

26-10-2018

25-10-2018

Cystadleuaeth 123 Byd Natur

Mae mam o’r ysgol,  Luned Aaron wedi cyhoeddi llyfr i helpu plant bach ddechrau cyfrif.

Ewch ati dros hanner tymor i wneud llun / collage natur – cewch ysbrydoliaeth o’r llyfr!

Gweler y manylion cystadlu ar y poster atodedig

22-10-2018

Gwneud cais am le yn yr ysgol

Cliciwch ar y ddolen i gael mwy o wybodaeth am sut mae gwneud cais am le i’ch plentyn – Sut mae gwneud cais am le

12-10-2018

Presenoldeb wythnos 6

wythnos6

Gwych !!!  Meithrin am a 3Ll  – Da iawn

05-10-2018

Presenoldeb wythnos 5

LLongyfarchiadau Dosbarth 3ELl – presenoldeb yn 100% eto!wythnos5

02-10-2018

Amserlen allgyrsiol

Cliciwch ar y linc –