Newyddion

17-05-2019

Cyfryngau cymdeithasol – lluniau

Annwyl rieni,

Fel y gwyddoch, mae’r ysgol yn gwneud defnydd helaeth iawn o gyfryngau cymdeithasol, yn arbennig Twitter, Facebook ac Instagram. Er mwyn cysoni’r hyn sy’n cael ei rannu, gan ddechrau wythnos nesaf, bydd yr ysgol yn cyhoeddi lluniau ar Instagram ac yna byddant yn cael eu clymu at Twitter a Facebook. Dwi’n eich annog felly i ymuno ag Instagram i weld y lluniau yn eu modd gwreiddiol, nid fel links.

Hoffwn eich atgoffa hefyd bod yr ysgol yn cyhoeddi newyddion a gwybodaeth ar ein gwefan – www.ygmg.cymru a chaiff dyddiadau eu cyhoeddi ar ein calendr.

Yn gywir,

Mr Illtud James
Pennaeth

15-05-2019

10-05-2019

03-05-2019

Presenoldeb Wythnos 1 Tymor yr Haf

Da iawn Dosbarth Derbyn (Mrs Davies & Mrs Williams) ……………..daliwch ati

wyth 1 Tym Haf

01-05-2019

Clwb Gitar blynyddoedd 1 a 2

Mae’r ymateb i sefydlu Clwb Gitar i flynyddoedd 1 a 2 wedi bod yn aruthrol. O ganlyniad, bydd y gwersi yn cael eu cynnal ar ol ysgol ar nosweithiau Llun a Mawrth ac yn ystod yr awr ginio ar ddyddiau Gwener.

Diolch am eich cefnogaeth!
Illtud James

Clwb Ffrangeg

Bydd Clwb Ffrangeg disgyblion blynyddoedd 4,5 a 6 yn dechrau ar ddydd Iau, Mai 9fed. Bydd y clwb yn cael ei gynnal amser cinio. O ganlyniad i’r galw, byddwn yn cynnal 2 sesiwn Ffrangeg yn ystod yr awr ginio – rydym wedi penderfynu agor y clwb i ddisgyblion blwyddyn 3 hefyd. Rhaid cofrestru’r plant o flaen llaw ar gyfer y gwersi.

Jambori yn y Senedd

Jambori yn y Senedd

Please see the English version below

Geiriau i’w defnyddio

  • Bydd ein senedd cenedlaethol yn agor ei drysau am ddiwrnod mawr o hwyl i’r teulu cyfan ar Mai 6ed!
  • Os ydych chi yn yr ardal ac yn chwilio am rywbeth i’w wneud, dewch draw i’r Jambori yn y Senedd!
  • Bydd gŵyl Calan Mai yn ddiwrnod mawr yn y #Senedd!
  • Dewch i’n helpu adeiladu eich Cymru chi gyda briciau Lego
  • Bydd cyfle i bobl ddysgu mwy am waith y Cynulliad Cenedlaethol ac Aelodau’r Cynulliad

Hashnodau i’w defnyddio

#Datganoli20

#Devolution20

Cyfranwyr

  Facebook Twitter
KLA Dance @KLADanceStudio @KLADance
Mr Phormula @mrphormula @MrPhormula
Bright Bricks @BrightBricksLtd @BrightBricks
Mudiad Meithrin @MudiadMeithrin @MudiadMeithrin
Bagsy @iambagsy @IamBagsy
Ynni Da @YnniDa @YnniDa
Samba Galêz @sambagalez @SambaGalez

Gwefannau am ragor o wybodaeth

Digwyddiad Facebook: https://www.facebook.com/events/2210245559290262/

Gwefan y digwyddiad: http://www.assembly.wales/cy/visiting/whats-on/Pages/seneddjamboree.aspx

Datganiad i’r Wasg 20 Mlynedd: http://www.assembly.wales/cy/newhome/Pages/newsitem.aspx?itemid=1970

Gwefan 20 Mlynedd: www.datganoli20.cymru

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2210245559290262/

Event webpage: http://www.assembly.wales/en/visiting/whats-on/Pages/seneddjamboree.aspx

20 Years press release: http://www.assembly.wales/en/newhome/pages/newsitem.aspx?itemid=1970

20 Years website: www.devolution20.wales

29-04-2019

Talu am ginio ysgol ar-lein

Annwyl rieni,

Rydym yn y broses o ddatblygu ein system taliadau, Parentpay, i gynnwys y gallu i rieni i dalu am giniawau ysgol ar-lein. Bydd hyn hefyd yn rhoi’r gallu i rieni i ddewis prif bryd bwyd y plant a bydd y gogyddes yn coginio’r nifer penodol o giniawau yn ôl y dewisiadau hynny. Dwi’n siŵr y byddwch yn croesawu’r datblygiad hwn a byddwn yn dosbarthu llythyr i chi mis nesaf yn esbonio’r system.

Yn gywir,

Mr Illtud James