Newyddion

30-01-2015

Presenoldeb 26 – 30 Ionawr 2015

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 98.7%
***Blwyddyn 6R 100%
Blwyddyn 5D 98.9%
***Blwyddyn 5J 100%
***Blwyddyn 4A 100%
Blwyddyn 4aI 96.3%
Blwyddyn 3R 94.5%
Blwyddyn 3W 98.6%
Blwyddyn 2HW 96.3%
Blwyddyn 2M 96.2%
Blwyddyn 1LLJ 99.3%
Blwyddyn 1R 98.3%
Derbyn DLl 95.2%
Derbyn L 98.6%
Meithrin am 96.9%
Meithrin pm 98.1%
Cyfanswm / Total 97.9%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

23-01-2015

Presenoldeb 19/1/15 – 23/1/15

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 98.0%
*Blwyddyn 6R 99.3%
Blwyddyn 5D 97.9%
Blwyddyn 5J 93.8%
Blwyddyn 4A 98.3%
Blwyddyn 4aI 97.0%
Blwyddyn 3R 96.9%
Blwyddyn 3W 96.6%
Blwyddyn 2HW 98.0%
Blwyddyn 2M 98.6%
Blwyddyn 1LLJ 97.7%
*Blwyddyn 1R 99.3%
Derbyn DLl 93.9%
Derbyn L 97.9%
Meithrin am 95.0%
Meithrin pm 95.0%
Cyfanswm / Total 97.2%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

21-01-2015

Amserlen allgyrsiol 2015

Amserlen allgyrsiol 2015 – cliciwch ar linc – Amserlen allgyrsiol 2015

19-01-2015

Cleddyfaeth

Llongyfarchiadau mawr i Rhodri Boore a ddaeth yn 3ydd yng Nghystadleuaeth Cleddyfaeth Cymru dan 10 dros y penwythnos.

16-01-2015

Presenoldeb 12-16 Ionawr 2015

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 97.7%
Blwyddyn 6R 96.9%
Blwyddyn 5D 99.6%
Blwyddyn 5J 97.2%
Blwyddyn 4A 98%
Blwyddyn 4aI 96.8%
Blwyddyn 3R 95.5%
Blwyddyn 3W 99.3%
Blwyddyn 2HW 98.7%
***Blwyddyn 2M 100%
Blwyddyn 1LLJ 99.3%
Blwyddyn 1R 97.7%
Derbyn DLl 99.7%
Derbyn L 95.9%
Meithrin am 98.1%
Meithrin pm 95.6%
Cyfanswm / Total 97.9%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

13-01-2015

Apwyntiadau meddygol

I’ch atgoffa: Dylid ceisio sicrhau fod apwyntiadau meddygol disgyblion, lle’n bosibl, yn cael eu trefnu ar gyfer cyn neu ar ol ysgol. Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad gyda hyn. Diolch.

09-01-2015

Presenoldeb 5/1/15 – 9/1/15

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 98%
Blwyddyn 6R 99%
***Blwyddyn 5D 100%
Blwyddyn 5J 97.2%
***Blwyddyn 4A 100%
Blwyddyn 4aI 99.3%
Blwyddyn 3R 97.9%
Blwyddyn 3W 99%
Blwyddyn 2HW 98.7%
Blwyddyn 2M 98%
Blwyddyn 1LLJ 97.7%
Blwyddyn 1R 98.3%
Derbyn DLl 95.2%
***Derbyn L 100%
Meithrin am 97.5%
Meithrin pm 95%
Cyfanswm / Total 98.3%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

06-01-2015

Ffynnon Ddwr

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi noddi Ffynnon Ddwr yn Zimbabwe. Mae hyn o ganlyniad i’r berthynas rhwng yr ysgol ac Aquaid.

FFynnon ddwr Zimbabwe 001

Hylendid bwyd

Yn dilyn arolwg allanol, mae cegin a ffreutur yr ysgol wedi derbyn sgor Hylendid bwyd o 5 – y gradd uchaf posib.

Sgor Hylendid Bwyd

05-01-2015