Newyddion

04-03-2015

Dathlu Diwrnod Y Llyfr

Byddwn yn Dathlu Diwrnod y LLyfr ar ddydd Gwener, Mawrth 13eg.

Plant y Babanod i wisgo fel cymeriad o lyfr – ond mae angen dod a’r llyfr i’r ysgol hefyd.

Plant yr Adran Iau i ddod a’u hoff lyfr i’r ysgol gan ddod ag eitem/gwrthrych/arteffact o’r stori (nid oes angen i’r plant wisgo fyny)

Amserlen Rhagbrofion Eisteddfod Gylch

Amserlen Rhagbrofion Eisteddfod Dwyrain Caerdydd

Canu (neuadd)

9:00yb Unawd Bl 5 a 6 (33)
10:10yb Unawd Bl 2 ac iau (41)
11:40yb Unawd Bl 3 a 4 (33)
12:35yp Deuawd Bl 6 ac iau (13)
13:15yp Alaw Werin Bl 6 ac iau (19)

Llefaru a Canu Uwchradd (Gampfa)

9:00yb Llefaru Bl 2 ac iau (40)
9:45yb Llefaru Bl 3 a 4 (37)
10:45yb Llefaru Bl 5 a 6 (24)
11:45yb Llefaru Unigol Bl 7 i 9 (5)
12:00yp Llefaru Bl 3 a 4 i Ddysgwyr (9)

27-02-2015

Presenoldeb 22-27 Chwefror 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 96%
Blwyddyn 6R 96.4%
Blwyddyn 5D 97.8%
Blwyddyn 5J 98.6%
Blwyddyn 4A 93.7%
Blwyddyn 4aI 99%
Blwyddyn 3R 99.3%
Blwyddyn 3W 100%
Blwyddyn 2HW 98.7%
Blwyddyn 2M 99.3%
Blwyddyn 1LLJ 97.7%
Blwyddyn 1R 92.7%
Derbyn DLl 95.8%
Derbyn L 97.6%
Meithrin am 95.6%
Meithrin pm 97.5%
Cyfanswm / Total 97.2%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

Twmpath Cricc

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y linc – TWMPATH CRICC

Big Pedal 2015

Am wybodaeth pellach – cliciwch y linc – Big Pedal Cymraeg 2015

19-02-2015

Cystadleuwyr Eisteddfod 2015

Dyma rhestr o’r cystadleuwyr fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch ar y 7fed o Fawrth yn Ysgol Glantaf a’r Eisteddofd Dawns ar y 10fed o Fawrth.

Unawd Bl.2

Imogen Evans, Liwsi Nel Williams, Anest James, Mari Evans, Sara Daniel, Caron Dafydd

Unawd Bl.3&4

Esther Woolley, ElliwJones, Molli Elin, Martha Bright, Cadi Gwen, Saran Jones, Cari Thomas

Unawd Bl 5 a 6

Enfys Evans, Hari Lewis, Hannah Boore, Caitlin Allan, Erin Jones, Elan Oldery, Cadi Davage

Deuawd

Harri M a Tomos W, Mari L a Enfys Evans, Sara Mackie a Caitlin Allan, Erin Jones a Katie Anderson

Parti Deulias

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans

Parti Unsain

Efa Greenway, Erin Jones, Mari Lewis, Caitlin Allen, Enfys Evans, Harri Matcalfe, Aton Evans, Ifan Rees, Catrin Powell, Steffan Rayment,

Cor

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans, Iestyn Thomas, Esyllt Hedd, Olympia Koursarou, Carys Bennett, Cadi Davage, Jeia Puri-Evans, Abi Sebury, Luned Evans, Ben Browb, Ariache Koursarou, Hannah Boore, Beca Tinnuche Jones, Non Drake, Daniel Rizzo, Emily Savastrao, Miriam John, Efa Powell, Lois Pithrck, Beac Jones, Lydia Cohen, Amy Styles, Elli Hingman, Steffan Powys-Downes, Alys Smith

Cerdd Dant Bl 6

Hannah Boore

Alaw Werin

Cadi Gwen

Piano

Elena Chapman, Cadi Davage, Tirion Davies, Esyllt Hedd

Pres

Steffan Rayment, Iestyn Thomas, Owen Lloyd-Jones

Chwithbrennau

Sara Mackie, Cadi Davage, Elena Chapman

Llefaru Bl 2 a Iau

Mari Evans, Mirriam Rozzo, Imogen Evans, Morgan Dwyer, Gethin Williams, Liwsi Nel Williams

Llefaru Bl 3 a 4

Esther Wooley, Mali Newis, Phoebe Williams, Twm Rhys, Awen Dwyer, Luned De Saxe

Llefaru Bl 5 a 6

Luned Evans, Cadi Davage, Evan Harfield, Steffan Rayment, Hannah Boore

Grwp Llefaru

Luned Evans, Harri Metcalfe, Iestyn Thomas, Mari Lewis, Non Drake, Brown,Eli Higman, Aridry Koursarou. Hannah Boore

Ymgom

Mari Lewis, Esyllt Hedd a Aron Evans

Dawnsio Hip hop/Stryd / Disgo

ElinDimond, Non Drake, Catrin Poell, Nia Sadler, Mari Lewis, Megan Howe, Lois Pittick, Erin Williams, Keeli Wilkinson, Lola Keogh, Beca Tinuche-Jones

Pob lwc i bawb!

13-02-2015

Presenoldeb 9 – 13 Chwefror 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 95.3%
Blwyddyn 6R 98.2%
Blwyddyn 5D 100%
Blwyddyn 5J 95.5%
Blwyddyn 4A 95.7%
Blwyddyn 4aI 95.3%
Blwyddyn 3R 96.8%
Blwyddyn 3W 97.9%
Blwyddyn 2HW 95.7%
Blwyddyn 2M 98.6%
Blwyddyn 1LLJ 96.7%
Blwyddyn 1R 95.0%
Derbyn DLl 93.5%
Derbyn L 94.8%
Meithrin am 99.4%
Meithrin pm 96.3%
Cyfanswm / Total 96.4%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

11-02-2015

Cynllun Llawysgrifen yr ysgol

Am wybodaeth am Gynllun Llawysgrifen yr ysgol – cliciwch ar y linc – Llythyr Cynllun Llawysgrifen