Newyddion

21-05-2015

Arwerthiant Crysau T Bl 3! 22/5/15

Arwerthiant arbennig!Crysau T Blwyddyn 3!

Fel diweddglo i’r thema ‘Teithio a Gwyliau’ mae’r plant wedi creu crys T Bae Caerdydd, ac fe fyddant ar gael i’w prynu fory am £2.

Da iawn chi—dylunwyr y dyfodol!

‘Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff’- Cyngor Eco

Dyma linc i wefan ‘Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff’ sydd yn rhoi cyngor i chi ar sut i leihau eich gwastraff bwyd:

http://wales.lovefoodhatewaste.com/cy

Mae’r Cyngor Eco yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn ceisio lleihau ar ein gwastraff bwyd yn yr ysgol.

20-05-2015

Apel Nepal

Diolch yn fawr i bawb a gefnogodd y diwrnod myffti wythnos diwethaf. Casglwyd y swm arbennig o £503 i apel Nepal!

17-05-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 15.05.2015

Y Wobr Werdd 15.05.2015 Dobsarth 2HWLlongyfarchiadau i ddosbarth 2HW ar ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 100g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 15.05.2015)

15-05-2015

Presenoldeb – 6R wedi llwyddo i gael100%

11 – 15 Mai 2015

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 99.7%
Blwyddyn 6R 100%
Blwyddyn 5D 98.1%
Blwyddyn 5J 98.3%
Blwyddyn 4A 97.0%
Blwyddyn 4aI 97.3%
Blwyddyn 3R 99.3%
Blwyddyn 3W 99.0%
Blwyddyn 2HW 98.7%
Blwyddyn 2M 96.2%
Blwyddyn 1LLJ 99.3%
Blwyddyn 1R 97.0%
Derbyn DLl 93.9%
Derbyn L 91.7%
Meithrin am 95.6%
Meithrin pm 95.6%
Cyfanswm / Total 97.4%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

14-05-2015

Holiadur Estyn i rieni

I gael mynediad i’r holiadur, cliciwch ar y linc – https://vir.estyn.gov.uk

Dosbarth Derbyn DLl

Bydd Mrs Catrin Champion yn dysgu’r dosbarth pan fydd Mrs Gwenith Davies yn dechrau ei chyfnod mamolaeth ar ol hanner tymor. Mae Mrs Champion eisoes yn gweithio yn yr ysgol ac yn cyd ddysgu gyda Mrs Davies cyn y gwyliau.

12-05-2015

Aelodau Cyngor Eco MG ar ‘Ffeil’ S4C heno!

Gwyliwch aelodau o’r Cyngor Eco yn trafod materion ailgylchu ar ‘Ffeil’ heno ar S4C am 5.55yp!

10-05-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 08.05.2015

Wobr Werdd Meithrin 08.05.2015Llongyfarchiadau i’r Meithrin ar ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 150g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015  (Wythnos yn gorffen 08.05.2015)

08-05-2015

Big Pedal – Nesaf i’r enillydd Llongyfarchiadau

Diolch am gymryd rhan yn Big Pedal 2015

Yr oeddem yn un o 1,300 o ysgolion a gymerodd ran a llwyddo i guro record y Big Pedal o wneud mwy na 1.4 milliwn siwrne ar feic neu sgwter.

Fe wnaeth yr ysgol lwyddo i ddod i’r ail safle yng Nghymru a rydym wedi derbyn tystysgrif, cliciwch ar y linc i weld y dystysgrif. Mae hyn yn ffantastig.

Gobeithio i’r plant fwynhau y cyfle i ddod i’r ysgol trwy ddull cynaliadwy a hwyliog iawn, gobeithio y gallwch barhau drwy’r flwyddyn.

scan0051 scan0051