Newyddion

28-06-2019

24-06-2019

Presenoldeb wythnos 5, 6 a 7 Tymor yr Haf

wyth 5,6 & 7 Tym Haf

Excellent attendance for Reception Class (Mrs Davies & Mrs Williams)  – 100% attendance last week!!

19-06-2019

13-06-2019

Newidiadau i addysg yng Nghymru

Mae addysg yng Nghymru yn newid. Cliciwch ar y linc i ddarllen mwy – https://llyw.cymru/mae-addysg-yn-newid

06-06-2019

26-05-2019

Eisteddfod yr Urdd, Bae Caerdd

Pob hwyl i holl blant Melin Gruffydd sydd yn cystadlu ac yn perfformio yn yr Eisteddfod wythnos yma lawr yn y Bae. Dewch i’w cefnogi ac i brofi llu o weithgareddau yn y Gymraeg. Mae’n bosibl dilyn yr holl berfformiadau yn fyw ar S4C a byddwn yn gosod lluniau o gystadleuwyr Melin Gruffydd ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Bydd ein perfformwyr cyntaf yn y seremoni agoriadol heno, yn fyw ar S4C am 7.25pm.
#IJ

24-05-2019

Pob hwyl Miss Walker

Roedd hi’n ddiwrnod trist i’r ysgol heddi wrth i ni ffarwelio a Miss Lisa Walker heddi. Diolchwn yn fawr iddi am ei gwasanaeth a’i hymroddiad i’r ysgol dros nifer fawr o flynyddoedd.

Pob dymuniad da i chi Miss Walker yn eich swydd newydd!

23-05-2019

Talu ar-lein am ginio ysgol

Yn ystod yr wythnos ar ôl hanner tymor, byddwn yn dosbarthu canllawiau ar gyfer archebu a thalu am giniawau ysgol ar-lein.

Ein bwriad yw y bydd y system newydd yn ei le ar gyfer yr ail ddydd Llun ar ôl hanner tymor sef Mehefin 10fed. Bydd rhaid i chi ddewis cinio eich plentyn a thalu amdano o flaen llaw ar wefan Parentpay. Rydych eisoes wedi derbyn cyfrineiriau Parentpay ond byddwn yn ail ddosbarthu’r rhain ar ôl hanner tymor.

Ni fydd yr ysgol yn derbyn arian na sieciau ar gyfer talu am giniawau ysgol o Fehefin 10fed.

Bydd hi dal yn bosibl i chi dalu ag arian ond bydd rhaid gwneud hynny yn y ganolfan Pay Point agosaf. Cewch hefyd, archebu cinio ysgol neu frechdanau am ddiwrnod, wythnos, hanner tymor neu dymor.

Bydd y drefn newydd yma yn newid mawr i chi fel rhieni ac i ni fel ysgol ond dwi’n siŵr y bydd yn fwy hwylus i ni gyd yn fuan.Manylion llawn i ddilyn.

Mr Illtud James
Pennaeth

17-05-2019