Newyddion

18-06-2015

15-06-2015

Yr Hen Lyfrgell – Eich barn chi

Yn yr Hydref, bydd Yr Hen Lyfrgell – Canolfan Gymraeg Caerdydd, yn agor yn yr Aes. Y nod yw creu canolfan groesawgar yng nghalon ein prifddinas sy’n dathlu, hyrwyddo a hwyluso’r Gymraeg fel iaith fyw ar gyfer holl ddinasyddion Caerdydd a’i hymwelwyr. Bydd amrywiaeth o weithgareddau a darpariaeth i ddenu pobl o bob oed a chefndir drwy’r drysau yn Gymry Cymraeg, dysgwyr a theuluoedd di-Gymraeg. I sicrhau ein bod ni’n cynnig y ddarpariaeth gywir mae’n hollbwysig i glywed barn pobl Caerdydd, a thu hwnt, am yr hyn hoffech chi ei weld yn y Ganolfan.  Mae’r holiadur hwn yn fodd o gasglu barn a gwybodaeth fydd yn ein helpu wrth gynllunio camau cyntaf y ganolfan.

A fyddech mor garedig â chymryd dwy funud i’n cynorthwyo drwy glicio ar y linc isod a chwblhau’r holiadur.

https://www.surveymonkey.com/r/henlyfrgell

12-06-2015

Presenoldeb 8-12ed Meh – 3 dosbarth yn cael 99%

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 99.0%
Blwyddyn 6R 98.6%
Blwyddyn 5D 98.5%
Blwyddyn 5J 97.2%
Blwyddyn 4A 99.0%
Blwyddyn 4aI 98.7%
Blwyddyn 3R 95.7%
Blwyddyn 3W 96.2%
Blwyddyn 2HW 96.7%
Blwyddyn 2M 99.0%
Blwyddyn 1LLJ 97.3%
Blwyddyn 1R 95.3%
Derbyn DLl 94.8%
Derbyn L 95.5%
Meithrin am 90.6%
Meithrin pm 93.7%
Cyfanswm / Total 96.9%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

09-06-2015

05-06-2015

Presenoldeb 1af – 5ed Mehefin 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 97.3%
Blwyddyn 6R 98.6%
Blwyddyn 5D 97.8%
Blwyddyn 5J 97.2%
Blwyddyn 4A 96.0%
Blwyddyn 4aI 99.0%
Blwyddyn 3R 100%
Blwyddyn 3W 95.5%
Blwyddyn 2HW 99.3%
Blwyddyn 2M 95.2%
Blwyddyn 1LLJ 98.3%
Blwyddyn 1R 95.3%
Derbyn DLl 97.1%
Derbyn L 97.6%
Meithrin am 91.9%
Meithrin pm 95.0%
Cyfanswm / Total 97.1%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

26-05-2015

Bardd Plant Cymru Newydd!

Heddiw, ar faes Eisteddfod yr Urdd, cyhoeddwyd taw Anni Llyn yw Bardd Plant Cymru newydd! Mae hi yn dechrau ar ei swydd newydd yn Mis Medi ar ôl gweithio gyda Aneirin Karadog (y Bardd Plant Cymru presennol) dros yr haf!

Pob lwc iddi yn ei swydd. Gobeithio cawn gyfle i gwrdd a hi yn rhinwedd ei swydd yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth gallwch ymweld â’r wefan: http://barddplantcymru.co.uk/

22-05-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 22.05.2015

Y Wobr Werdd (Dosbarth 3W - 22.05.2015)Llongyfarchiadau i ddosbarth 3W ar ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 120g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 22.05.2015)

Presenoldeb Wythnos 18-22 Mai 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 95.0%
Blwyddyn 6R 95.7%
Blwyddyn 5D 95.6%
Blwyddyn 5J 96.6%
Blwyddyn 4A 96.7%
Blwyddyn 4aI 96.7%
Blwyddyn 3R 98.2%
Blwyddyn 3W 93.8%
Blwyddyn 2HW 96.7%
Blwyddyn 2M 88.3%
Blwyddyn 1LLJ 91.0%
Blwyddyn 1R 92.3%
Derbyn DLl 94.8%
Derbyn L 93.4%
Meithrin am 95.0%
Meithrin pm 88.8%
Cyfanswm / Total 94.4%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

Diwedd cwrs ‘Chwarae ac Iaith’ llwyddiannus!

Diolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod cwrs 6 wythnos – Chwarae ac Iaith, a llongyfarchiadau mawr i chi oll ar eich llwyddiant!

chwarae ac iaith