Newyddion

16-04-2015

Holiadur rhieni – Gwaith Cartref

I weld data’r holiaduron, cliciwch ar y lin – Dadansoddi holiadur – gwaith catref

13-04-2015

Presenoldeb gwych!

Tymor diwethaf, bu 171 o ddisgyblion yn yr ysgol pob diwrnod. WAW – GWYCH!

26-03-2015

Cynnydd mewn pris Cinio Ysgol (£2.20 y dydd)

Arian Cinio

  • Mae pris cinio Ysgol yn cynyddu i £2.20 y dydd/£11 yr wythnos ar ôl y Pasg
  • Mae modd i chi dalu yn wythnosol/pob hanner tymor
  • Gellir talu am y plentyn/teulu
  • Gwnewch sieciau yn daladwy i Cyngor Sir Caerdydd (C.S.C)
  • Gofynnwn yn garedig i chi roi y taliad mewn amlen. Nodwch Cinio Ysgol, enw a dosbarth y plentyn a’r swm

29 diwrnod yn Hanner Tymor y Gwanwyn

29 x £2.20 = £63.80

Os bydd salwch neu ymweliad Ysgol yn digwydd mae modd cario drosodd y credydau yma ar gyfer yr hanner tymor nesaf

Presenoldeb 23 – 26 Mawrth 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 94.2%
Blwyddyn 6R 96.9%
Blwyddyn 5D 96.3%
Blwyddyn 5J 97%
Blwyddyn 4A 94.2%
Blwyddyn 4aI 99.2%
Blwyddyn 3R 91.1%
Blwyddyn 3W 96.6%
Blwyddyn 2HW 95.8%
Blwyddyn 2M 97.8%
Blwyddyn 1LLJ 93.8%
Blwyddyn 1R 97.5%
Derbyn DLl 95.2%
Derbyn L 96.6%
Meithrin am 97.7%
Meithrin pm 95.3%
Cyfanswm / Total 95.9%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

23-03-2015

Pyst pel rwyd

Diolch yn fawr i’r Gymdeithas Rieni am y pyst pel rwyd newydd!

Pyst pel rwyd newydd

20-03-2015

Presenoldeb 16-20 Mawrth 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 97.5%
Blwyddyn 6R 98.1%
Blwyddyn 5D 97.3%
Blwyddyn 5J 97.1%
Blwyddyn 4A 97.5%
Blwyddyn 4aI 96.9%
Blwyddyn 3R 97.7%
Blwyddyn 3W 97.6%
Blwyddyn 2HW 98.2%
Blwyddyn 2M 97.2%
Blwyddyn 1LLJ 97.1%
Blwyddyn 1R 97.1%
Derbyn DLl 96.1%
Derbyn L 96.9%
Meithrin am 95.9%
Meithrin pm 95.3%
Cyfanswm / Total 97.2%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

Holiadur Rhieni

Mae eich barn yn bwysig i ni!

Mae’r holiadur diweddaraf i rieni yn awr yn fyw ar y wefan yma – adran Gwybodaeth i Rieni.

Y maes o dan sylw tro hyn yw Gwaith Cartref.

19-03-2015