Newyddion

07-02-2015

Categoreiddio Ysgolion

Annwyl Rieni,

Rwy’n siwr fod nifer ohonoch eisoes wedi clywed am, neu wedi darllen am, benderfyniad Llywodraeth Cymru i gategoreiddio ysgolion yn ôl lliwiau. Mae pob ysgol yng Nghymru, yn ystod yr wythnos ddiwethaf, wedi eu gosod mewn categori: GWYRDD (y 15% o ysgolion gorau a fwyaf effeithiol), MELYN (y 50% o ysgolion da ac effeithiol), AMBR (y 29% o ysgolion sydd angen gwella) neu COCH (y 5% o ysgolion sydd angen gwella fwyaf).

Yn sicr, mae’n achos o falchder a boddhad mawr i bawb yn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd ein bod wedi ein hadnabod fel YSGOL WERDD. Yn ôl y diffiniad, mae YSGOLION GWYRDD yn:

• adnabod eu hunain yn dda ac yn penderfynu ar eu blaenoriaethau eu hunain ar gyfer gwella, ac yn eu gweithredu;
• maent yn wydn o ran eu tîm o staff;
• byddant yn cael eu herio i symud ymlaen neu i gynnal rhagoriaeth;
• mae ganddynt y gallu i arwain eraill yn effeithiol;
• maent yn cael eu gwobrwyo gyda mwy o ymreolaeth.

Seilir y System Categoreiddio Ysgol ar dri cham:

• Pa mor dda mae ysgol yn perfformio mewn perthynas â safonau disgyblion;
• Gallu’r ysgol i yrru ei gwelliannau ei hunan, gyda ffocws clir ar yr arweinyddiaeth, yr addysgu a’r dysgu;
• Fe fydd cyfuniad o’r ddau gam uchod yn arwain at gategoreiddio’r ysgol yn ôl lliw.

Rwy’n siwr y cytunwch fod hyn ‘oll yn newyddion gwych i ni gyd; ond er ein bod wrth ein bodd gyda’n categori gwyrdd, ni ddylai un rhiant feddwl ein bod yn bwriadu gorffwys ar ein rhwyfau, ond yn hytrach fe fyddwn yn anelu at welliant pellach i’n galluogi ni i gynnal ein statws, blwyddyn ar ôl blwyddyn, fel YSGOL WERDD.

Mr Illtud James
Pennaeth

06-02-2015

Presenoldeb 2 – 6 Chwefror 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

**Blwyddyn 6L 100%
Blwyddyn 6R 98.6%
Blwyddyn 5D 99.3%
Blwyddyn 5J 95.9%
Blwyddyn 4A 98.3%
**Blwyddyn 4aI 100%
Blwyddyn 3R 93.4%
Blwyddyn 3W 99.3%
Blwyddyn 2HW 94.7%
Blwyddyn 2M 93.1%
Blwyddyn 1LLJ 98.3%
Blwyddyn 1R 94.3%
Derbyn DLl 96.8%
Derbyn L 96.2%
Meithrin am 98.1%
Meithrin pm 90.6%
Cyfanswm / Total 96.8%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

03-02-2015

Pêl rwyd 02/02/15

Buddugoliaeth i’r tim pêl rwyd yn erbyn Ysgol Pen y Garth.

Sgor terfynol – MG 13 – 3 Ysgol Pen Y Garth.

Da iawn i’r tim sef Lowri Higgins, Katie Anderson, Jeia, Enfys Evans, Megan Hutchings, Emily Savastano, Molly Burnell, Sara Mackie, Alys Smith a Mai.

30-01-2015

Presenoldeb 26 – 30 Ionawr 2015

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 98.7%
***Blwyddyn 6R 100%
Blwyddyn 5D 98.9%
***Blwyddyn 5J 100%
***Blwyddyn 4A 100%
Blwyddyn 4aI 96.3%
Blwyddyn 3R 94.5%
Blwyddyn 3W 98.6%
Blwyddyn 2HW 96.3%
Blwyddyn 2M 96.2%
Blwyddyn 1LLJ 99.3%
Blwyddyn 1R 98.3%
Derbyn DLl 95.2%
Derbyn L 98.6%
Meithrin am 96.9%
Meithrin pm 98.1%
Cyfanswm / Total 97.9%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

23-01-2015

Presenoldeb 19/1/15 – 23/1/15

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 98.0%
*Blwyddyn 6R 99.3%
Blwyddyn 5D 97.9%
Blwyddyn 5J 93.8%
Blwyddyn 4A 98.3%
Blwyddyn 4aI 97.0%
Blwyddyn 3R 96.9%
Blwyddyn 3W 96.6%
Blwyddyn 2HW 98.0%
Blwyddyn 2M 98.6%
Blwyddyn 1LLJ 97.7%
*Blwyddyn 1R 99.3%
Derbyn DLl 93.9%
Derbyn L 97.9%
Meithrin am 95.0%
Meithrin pm 95.0%
Cyfanswm / Total 97.2%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

21-01-2015

Amserlen allgyrsiol 2015

Amserlen allgyrsiol 2015 – cliciwch ar linc – Amserlen allgyrsiol 2015

19-01-2015

Cleddyfaeth

Llongyfarchiadau mawr i Rhodri Boore a ddaeth yn 3ydd yng Nghystadleuaeth Cleddyfaeth Cymru dan 10 dros y penwythnos.

16-01-2015

Presenoldeb 12-16 Ionawr 2015

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 97.7%
Blwyddyn 6R 96.9%
Blwyddyn 5D 99.6%
Blwyddyn 5J 97.2%
Blwyddyn 4A 98%
Blwyddyn 4aI 96.8%
Blwyddyn 3R 95.5%
Blwyddyn 3W 99.3%
Blwyddyn 2HW 98.7%
***Blwyddyn 2M 100%
Blwyddyn 1LLJ 99.3%
Blwyddyn 1R 97.7%
Derbyn DLl 99.7%
Derbyn L 95.9%
Meithrin am 98.1%
Meithrin pm 95.6%
Cyfanswm / Total 97.9%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

13-01-2015

Apwyntiadau meddygol

I’ch atgoffa: Dylid ceisio sicrhau fod apwyntiadau meddygol disgyblion, lle’n bosibl, yn cael eu trefnu ar gyfer cyn neu ar ol ysgol. Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad gyda hyn. Diolch.

09-01-2015

Presenoldeb 5/1/15 – 9/1/15

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 98%
Blwyddyn 6R 99%
***Blwyddyn 5D 100%
Blwyddyn 5J 97.2%
***Blwyddyn 4A 100%
Blwyddyn 4aI 99.3%
Blwyddyn 3R 97.9%
Blwyddyn 3W 99%
Blwyddyn 2HW 98.7%
Blwyddyn 2M 98%
Blwyddyn 1LLJ 97.7%
Blwyddyn 1R 98.3%
Derbyn DLl 95.2%
***Derbyn L 100%
Meithrin am 97.5%
Meithrin pm 95%
Cyfanswm / Total 98.3%
Targed yr ysgol / School target 97.2%