Newyddion

15-05-2019

10-05-2019

03-05-2019

Presenoldeb Wythnos 1 Tymor yr Haf

Da iawn Dosbarth Derbyn (Mrs Davies & Mrs Williams) ……………..daliwch ati

wyth 1 Tym Haf

01-05-2019

Clwb Gitar blynyddoedd 1 a 2

Mae’r ymateb i sefydlu Clwb Gitar i flynyddoedd 1 a 2 wedi bod yn aruthrol. O ganlyniad, bydd y gwersi yn cael eu cynnal ar ol ysgol ar nosweithiau Llun a Mawrth ac yn ystod yr awr ginio ar ddyddiau Gwener.

Diolch am eich cefnogaeth!
Illtud James

Clwb Ffrangeg

Bydd Clwb Ffrangeg disgyblion blynyddoedd 4,5 a 6 yn dechrau ar ddydd Iau, Mai 9fed. Bydd y clwb yn cael ei gynnal amser cinio. O ganlyniad i’r galw, byddwn yn cynnal 2 sesiwn Ffrangeg yn ystod yr awr ginio – rydym wedi penderfynu agor y clwb i ddisgyblion blwyddyn 3 hefyd. Rhaid cofrestru’r plant o flaen llaw ar gyfer y gwersi.

Jambori yn y Senedd

Jambori yn y Senedd

Please see the English version below

Geiriau i’w defnyddio

  • Bydd ein senedd cenedlaethol yn agor ei drysau am ddiwrnod mawr o hwyl i’r teulu cyfan ar Mai 6ed!
  • Os ydych chi yn yr ardal ac yn chwilio am rywbeth i’w wneud, dewch draw i’r Jambori yn y Senedd!
  • Bydd gŵyl Calan Mai yn ddiwrnod mawr yn y #Senedd!
  • Dewch i’n helpu adeiladu eich Cymru chi gyda briciau Lego
  • Bydd cyfle i bobl ddysgu mwy am waith y Cynulliad Cenedlaethol ac Aelodau’r Cynulliad

Hashnodau i’w defnyddio

#Datganoli20

#Devolution20

Cyfranwyr

  Facebook Twitter
KLA Dance @KLADanceStudio @KLADance
Mr Phormula @mrphormula @MrPhormula
Bright Bricks @BrightBricksLtd @BrightBricks
Mudiad Meithrin @MudiadMeithrin @MudiadMeithrin
Bagsy @iambagsy @IamBagsy
Ynni Da @YnniDa @YnniDa
Samba Galêz @sambagalez @SambaGalez

Gwefannau am ragor o wybodaeth

Digwyddiad Facebook: https://www.facebook.com/events/2210245559290262/

Gwefan y digwyddiad: http://www.assembly.wales/cy/visiting/whats-on/Pages/seneddjamboree.aspx

Datganiad i’r Wasg 20 Mlynedd: http://www.assembly.wales/cy/newhome/Pages/newsitem.aspx?itemid=1970

Gwefan 20 Mlynedd: www.datganoli20.cymru

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2210245559290262/

Event webpage: http://www.assembly.wales/en/visiting/whats-on/Pages/seneddjamboree.aspx

20 Years press release: http://www.assembly.wales/en/newhome/pages/newsitem.aspx?itemid=1970

20 Years website: www.devolution20.wales

29-04-2019

Talu am ginio ysgol ar-lein

Annwyl rieni,

Rydym yn y broses o ddatblygu ein system taliadau, Parentpay, i gynnwys y gallu i rieni i dalu am giniawau ysgol ar-lein. Bydd hyn hefyd yn rhoi’r gallu i rieni i ddewis prif bryd bwyd y plant a bydd y gogyddes yn coginio’r nifer penodol o giniawau yn ôl y dewisiadau hynny. Dwi’n siŵr y byddwch yn croesawu’r datblygiad hwn a byddwn yn dosbarthu llythyr i chi mis nesaf yn esbonio’r system.

Yn gywir,

Mr Illtud James

12-04-2019