Newyddion

08-02-2019

01-02-2019

Presenoldeb wythnos 4

wyth 4

Presenoldeb heddiw oedd 88.69%  – diolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i ddod i mewn

25-01-2019

18-01-2019

Presenoldeb

Presenoldeb yr ail wythnos ynwyth 2 2019

11-01-2019

Presenoldeb 2019

Wythnos gyntaf nol

wyth 1

21-12-2018

Diwedd tymor

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn a diwedd ein gweithgareddau Nadolig.

Diolchiadau anferthol i’r staff a’r disgyblion am ein diddanu mor arbennig yn yr un sioe ar bymtheg eleni ac am yr holl waith paratoi. Roedd safon y sioeau i gyd yn uchel iawn – llongyfarchiadau mawr i bawb. Diolch hefyd i bawb a ddaeth i’n cefnogi – braf oedd gweld y neuadd dan ei sang ymhob perfformiad.

Dymunwn bob hwyl i Miss Heledd Francis yn ei swydd newydd yn y Gorllewin ac edrychwn ymlaen at Miss Eldridge yn dychwelyd i’r ysgol ar ôl ei chyfnod mamolaeth.

Bydd yr ysgol yn ail agor ar ddydd Llun, Ionawr fed.

Dymunwn Nadolig dedwydd i chi gyd!

Mr I James
(Pennaeth)

06-12-2018

Holiadur Matheateg a Rhifedd

I weld canlyniadau’r holiadur, ciciwch ar y linc – dadansoddi holiadur – maths a rhifedd 2018

23-11-2018

19-11-2018

Ymweliad yr NSPCC

Am fwy o wybodaeth am ymweliad yr NSPCC, cliciwch y link – NSPCC