Newyddion

29-04-2019

Talu am ginio ysgol ar-lein

Annwyl rieni,

Rydym yn y broses o ddatblygu ein system taliadau, Parentpay, i gynnwys y gallu i rieni i dalu am giniawau ysgol ar-lein. Bydd hyn hefyd yn rhoi’r gallu i rieni i ddewis prif bryd bwyd y plant a bydd y gogyddes yn coginio’r nifer penodol o giniawau yn ôl y dewisiadau hynny. Dwi’n siŵr y byddwch yn croesawu’r datblygiad hwn a byddwn yn dosbarthu llythyr i chi mis nesaf yn esbonio’r system.

Yn gywir,

Mr Illtud James

12-04-2019

09-04-2019

LLAU PEN

Yr ydym yn ymwybodol fod sawl neges destun wedi mynd allan yn ystod y tymor i wahanol ddosbarthiadau am Llau pen. Yr ydym wedi derbyn adborth gan sawl teulu, sy’n trin am Llaupen ond yn cael eu hail-heintio ar ol dychwelyd i’r ysgol.

Buaswn yn ddiolchgae petach yn manteisio ar wyliau y Pasg i wirio pen eich plentyn yn ofalus.  Rydym yn atodi canllawiau ar eich cyfer.

http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/CAFPIL/HeadLiceWelsh.pdf

http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/CAFPIL/Head%20Lice.pdf

Triniaeth am ddim o ran fwyaf o fferyllfaoedd drwy’r cynllun isod

(The local pharmacies should be able to help):

http://www.choosewellwales.org.uk/sitesplus/documents/994/Minor%20Ailments%20Services_Leaflet_English.pdf

Ydych yn profi problemau gyda Xpressions?

Ask parents with the notifications issue with Xpressions to try logging-out of the app as described below and then remove the app and install it again on their mobile device making sure they accept the group permissions during installation, this should help with the push notifications issue – we have a guide for this issue on our Parents support site at the link: http://parents.groupcall.com/i-am-not-getting-notifications/

To log-out tap on the 3 bars at the top-left of the screen then tap on Settings and on the next screen tap on ‘Remove my Xpressions Account’ and then on Logout. Once logged-out and the app is installed please log-in again.

,

05-04-2019

25-03-2019

Cynllunio ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol

Y Cyngor yn ceisio eich barn mewn ymgynhoriad i geisio safbwyntiau a phrofiadau rhieni/gofalwyr

Cardiff parent Flyer April 1st

22-03-2019

08-03-2019

15-02-2019