Newyddion

18-11-2019

Arian i’r ysgol

Os ydych chi’n siopa ar-lein, yn enwedig gyda’r Nadolig ar y gorwel, gallwch chi godi arian ar gyfer Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.

Byddwch dal yn cyrraedd eich gwefannau arferol e.e. Amazon ond trwy fynd trwy EASYFUNDRAISING, byddwch yn cynhyrchu ychydig bach o arian i’r ysgol bob tro. Bydd dros 4,000 o siopau a safleoedd yn rhoi rhodd i ni pan fyddwch chi’n defnyddio Easyfundraising i siopa gyda nhw!

Byddem yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth!

Ewch i – Easyfundraising

13-11-2019

Diolch Mrs Mallett

Trist iawn yw cyhoeddi y bydd Mrs Mallett yn gorffen ei swydd fel Swyddog Teulu yr ysgol ar ddiwedd mis Tachwedd. Mae Mrs Mallett wedi rhoi gwasanaeth arbennig i’r ysgol ac wedi cefnogi disgyblion a theuluoedd yr ysgol yn wych. Bydd colled fawr ar ei hol!
Pob dymuniad da i’r dyfodol Mrs Mallett!

11-11-2019

Ail wampio’r wefan

Diolch yn fawr i gwmni Pentagon am ail wampio gwefan yr ysgol – www.ygmg.com

Mae llais rhieni a llais y plant yn bwysig i ni felly rydym wedi creu 2 adran newydd – Blwch Syniadau i rieni a Bocs Becso i’r plant.

17-10-2019

Gwasanaeth Diolchgarwch CA1

Diolch i Mr Alun Tudur am ddod i mewn i gynnal y gwasanaeth

Diolch i bawb sy’ wedi cyfrannu bwydd i’r CARDIFF FOOD BANK.  Croeso i chi ddod a bwyd i mewn yfory neu wythnos nesaf

Gwas Diolchgarwch

15-10-2019

Cwrdd Hydrefol Sadwrn Sbesial

Adam Colman
adam@colman.org.uk
07941 782 904

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal am:

    2-4yp ar Sad 19 Hydref 2019

08-10-2019

Presenoldeb 2018/19

Dyma griw o Flwyddyn 1 a 2 a gafodd bresenoldeb o 100% am y flwyddyn

Dyma griw o’r CA 2 wnaeth ddim colli diwrnod! Da iawn chi

02-10-2019

01-10-2019

Holiadur Parentpay

Diolch i bawb a gwblhaodd yr holiadur. Cliciwch ar y linc i weld y data/canfyddiadau –

26-09-2019

25-09-2019

Penwythnos Teulu Llangrannog 2020

Rydym yn falch o allu lansio ein Penwythnos Teulu Llangrannog 2020. Mae’n gaddo bod yn wyliau llawn bwrlwm, cymdeithasu ac antur wrth i ni groesawu teuluoedd o Gaerdydd a’r Fro i roi tro ar bob math o weithgareddau o sgiio i farchogaeth, saethyddiaeth i ddringo a llawer, llawer mwy! Archebwch am flaendal o ddim ond £50 a cofiwch ymweld â’n ein tudalen Facebook i roi tro ar ennill lle i’ch teulu am ddim drwy gystadleuaeth hoffi & rhannu!

Archebwch / Book: https://mentercaerdydd.org/product/penwythnos-teulu-llangrannog-2020/